Genel

Ana Sayfa|Genel

Fizibilite Nedir?

Fizibilite Nedir? Fizibilite, kelime anlamı olarak bir şeyin uygulanabilir ve yapılabilir olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla herhangi bir işin, çalışmanın veya planın fizibl olması gerçekleştiğinde başarılı sonuçlar elde edileceği anlamına gelmektedir. Yatırım konusu özelinde düşünüldüğünde ise bir yatırımın hayata geçirilmesi durumunda sağlayacağı faydayı veya karı nitelemektedir. Bir yatırımın gerçekleşmesi durumunda belirli bir süre içinde kar

By |2021-01-21T00:44:01+03:00Kasım 16th, 2020|Genel|Fizibilite Nedir? için yorumlar kapalı

Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır?

Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır?Fizibilite raporu, yapılması planlanan bir yatırımın uygulanabilirliğinin ortaya koyulduğu dokümandır. Bu rapor yatırımların karlılığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hibe veya destek veren kurumlara karşı doğru yatırımı finanse ettiklerine dair kanıt niteliğindedir. "Fizibilite raporlarında genel olarak sektöre yönelik araştırmalara, mali, teknik ve finansal analizlere, sosyal etki değerlendirmesine ve projenin yasal

By |2021-01-20T20:57:22+03:00Ocak 19th, 2016|Genel|Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır? için yorumlar kapalı

Kamu Yatırımları ve Fizibilite

Kamu Yatırımları ve FizibiliteKamu yatırımları, kamu yararı gözetilerek devlet bütçesinden alınan pay ile gerçekleştirilen yatırımları nitelemektedir. Toplumsal refahın yükselmesi, halkın gereksinimlerinin karşılanması yani toplum yararının ön planda olması kamu yatırımlarının önemini ifade etmektedir. Bu yatırımlar gerçekleştirilirken ne kadara mal edilebileceği, inşaat maliyeti, personel giderleri gibi doğabilecek bütün gider kalemleri ortaya çıkarılmakta ve 4734 Sayılı Kamu

By |2021-01-20T21:59:34+03:00Ocak 19th, 2016|Genel|Kamu Yatırımları ve Fizibilite için yorumlar kapalı

Özel Sektör Yatırımları

Özel Sektör YatırımlarıÖzel Sektör Yatırımlarının GelişimiYatırımlar, ekonomik büyümeyi doğrudan tetikleyen bir unsur olduğundan ülke ekonomileri için oldukça önem arz etmektedir. 1980’lerin başından itibaren ülkemizde benimsenen ekonomi ve yatırım politikaları özel sektörün rolünü artırmaya yöneliktir. Bu kapsamda kamu, özel sektörü teşvik etmek, garantör olmak, hibe ve desteklerle özel sektör yatırımlarının artmasını sağlamak gibi görevleri üstelenmektedir. Bu

By |2021-01-20T22:06:00+03:00Ocak 19th, 2016|Genel|Özel Sektör Yatırımları için yorumlar kapalı

Pazar Araştırması

Pazar AraştırmasıPazar Araştırması Nedir?Pazar araştırması bir değerlendirme aşaması olarak nitelendirilebilmektedir. Bu aşamada genel olarak, hedeflenen pazar hakkında bilgi toplanmaktadır. Bunun yanı sıra müşteri kitlesi ve rakipler analiz edilmektedir. Pazar araştırması sırasında hedef pazarda yer alan müşteri kitlesinin toplumsal ve kültürel alışkanlıkları, sosyoekonomik durumları hakkında bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler pazardaki talebin eğilimini göstermektedir. Dolayısıyla piyasaya

By |2021-01-20T22:15:25+03:00Ocak 19th, 2016|Genel|Pazar Araştırması için yorumlar kapalı

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım DanışmanlığıYatırım danışmanlığının kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere veya şahıslara piyasada bulunan yatırım araçlarına dair kar-zarar tespiti yapma, riski en az ve getirisi en çok olan yatırım tekliflerini potansiyel yatırımcılara sunma gibi misyonları bulunmaktadır. Uzman kişiler tarafından yapılan bu danışmanlığın diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;Piyasadaki sermaye kaynaklarının takip edip incelemek,Yatırımcının genel profilinin çıkarmak,Yatırımcının genel yapısına

By |2021-01-20T22:20:52+03:00Ocak 19th, 2016|Genel|Yatırım Danışmanlığı için yorumlar kapalı

Finansal Planlama

Finansal PlanlamaFinansal Planlama Nedir?Günümüzde ticari faaliyetlerin gelişmesi firmaların, kurum ve kuruluşların, şahısların finans yönetimlerinde daha verimli ve etkin olmalarını gerektirmektedir. Bu noktada finansal ihtiyaçlar için optimal çözümler bulunması, finans kaynaklarının doğru şekilde kullanımı ve yönetimi için finansal danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Finansal danışman, danışanlarının varlıklarını ve gelir kaynaklarını, borçlarını ve gider kalemlerini, risk kapasitelerini detaylı şekilde

By |2021-01-20T22:28:52+03:00Ocak 19th, 2016|Genel|Finansal Planlama için yorumlar kapalı
Go to Top