Finansal Planlama

Finansal Planlama Nedir?

Günümüzde ticari faaliyetlerin gelişmesi firmaların, kurum ve kuruluşların, şahısların finans yönetimlerinde daha verimli ve etkin olmalarını gerektirmektedir. Bu noktada finansal ihtiyaçlar için optimal çözümler bulunması, finans kaynaklarının doğru şekilde kullanımı ve yönetimi için finansal danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Finansal danışman, danışanlarının varlıklarını ve gelir kaynaklarını, borçlarını ve gider kalemlerini, risk kapasitelerini detaylı şekilde inceleyip finansal tablolarla danışanın finans profilini ortaya çıkarmaktadır. Doğru şekilde yapılan bir finansal planlama, finansal hedeflere daha kolay ve emin adımlarla ulaşılmasını sağlamaktadır.

“Finansal planlama genel olarak;

  • Para ve fon akımları arasındaki sistematiği incelenmesi,
  • Finansal faaliyetlerin bir program çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması,
  • Nakit akışlarının, miktar ve zaman bağlamında dengelenmesi,
  • Geleceğe yönelik finansal hareketlerin stratejilerinin oluşturulması şeklinde tanımlanabilmektedir.”

Finansal planlamalar yapılırken uzun dönemli amaç ve hedeflerin, mevcut finansal yapının, üretilen ürünlerin veya sunulan hizmetlerin özellikleri ve piyasadaki durumlarının göz önünde bulundurulması planın daha etkin olmasını sağlamaktadır.

Finansal Planlamanın Etkili Olması için 3 Koşul

Tahmin:

Temelde geçmiş verilerin taranmasına dayanmaktadır. Fakat bunun çok ötesinde bir çalışma gerektirmektedir. Tutarlılık, tahminin bir makroekonomi modeline dayanması ve rakip çalışmaları tahmin çalışması yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında bulunmaktadır.

Optimal Finansal Planın Seçimi:

Finansal planlama alternatifleri ortaya koyulduktan sonra hangi planın finansal problemleri çözmede daha etkili olacağı ve finansal hedeflere uygunluğu göz önünde bulundurularak bir seçim yapılmaktadır.

Seçilen Planın İzlenmesi:

Finansal planlar uygulamaya koyulduktan sonra ihtiyaçların, koşulların değişmesi gibi nedenlerle geliştirilme veya değiştirilme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla finansal planın uyarlanabilir olması önem taşımaktadır.

Finansal Planlama Çeşitleri

Finansal planlamalar temelde iki şekilde yapılmaktadır. Firmaların veya kurumların her mali dönemde hedeflerini belirlemek amacıyla yaptığı finansal planlama normal planlama olarak nitelendirilmektedir. Normal finansal planlamada gelirler, giderler, nakit akışları, borçların vadeleri ve tahmini bilanço gibi araçlar kullanılmaktadır. Diğer finansal planlama türü ise olağanüstü finansal planlamadır. Bu finansal planlamanın amacı yıl içinde yapılacak yatırımların hesaplanmasıdır. Olağanüstü finansal planlama hazırlanırken fon kaynakları ve nasıl kullanılacağı, yatırımın karlılığı ve risk düzeyi göz önünde bulundurulmaktadır.