Sınır ötesi işbirliği programı Avrupa Birliği tarafından ülkemize Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) dahilinde kullanılmaktadır. Sınır Ötesi İşbirliği Programı (SÖİ) kapsamında; yerel ve bölgesel yönetimler, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların, belirlenen öncelik alanlarında diğer katılımcı ülkelerdeki muhataplarıyla ortaklaşa olarak uyguladıkları projelere finansman ve hibe desteği sağlanıyor.

Bu çok taraflı işbirliği programında birçok ülke ve ülkemizde programın desteklediği bir çok il yer almaktadır. Bu yazımızda sizlere ülkemizde gerçekleştirilecek sınır ötesi iş birliği programları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Sınır ötesi işbirliği programı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Sınır Ötesi İşbirliği Programlarından biri ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı’dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. 

Karadeniz havzası sınır ötesi iş birliği programında yer alan ülkeler komşu ülkeler olup Türkiye'de dahil Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır. 

Ülkemizde bu işbirliği programının destek verdiği iller de sırasıyla; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ile toplam 25 il dahil edilmiştir.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına Kimler Başvuru Yapabilir?

1) Merkezi ve Yerel Yönetim Makamları: Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler,  Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları,  Bakanlıklar ve taşra teşkilatları
2) Kamu Hukukuna Tabi Kuruluşlar: Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri,  Anadolu  Meslek ve  Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları)
3) Sivil Toplum Kuruluşları (Ayrıca su, enerji ve ulaşım hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KİT’ler, diğer KİT’ler, Uluslararası örgütler): Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar

İşbirliği programının yönetim makamında Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı yer almaktadır ve ülkemizdeki ulusal otorite olarak da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yer almaktadır.

 

İşbirliği Programı İçin Projeler Hangi Alanlarda Sunulabilir?

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi kapsamında aşağıda belirtilen iki özel hedef belirlenmiştir.

Özel Hedef 1- Karadeniz Havzasında iş ve girişimciliğin desteklenmesi

Öncelik 1.1:Turizm ve kültür sektörlerinde iş ve girişimciliği ortaklaşa teşvik etmek

Öncelik 1.2:Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret fırsatlarını ve modernizasyonu artırmak 

Özel Hedef 2- Karadeniz Havzasında çevresel korumanın koordinasyonunun ve deniz kirliliğinin ortaklaşa azaltılmasının teşviki

Öncelik 2.1:Ortak çevresel izlemenin geliştirilmesi

Öncelik 2.2:Nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetlerinin teşvik edilmesi

 

Projelere Ne Kadar Fon Sağlanmaktadır?

Programın 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 49 milyon Avro olup bu tutarın 39 milyon Avro’luk kısmı ENI (European Neighbourhood Instrument) katkısı; 10 milyon Avroluk kısmı ise IPA katkısıdır. Ulusal eş finansmanlarla birlikte Programın toplam bütçesi 53,9 milyon Avrodur.

Bir Projenin uygulanması için sunulan projenin bütçesi, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır.

 

Asgari tutar (Avro)

Azami tutar (Avro)

 

Öncelik 1.1

500.000,00

1.500.000,00

Öncelik 1.2

300.000,00

700.000,00

Öncelik 2.1

500.000,00

1.000.000,00

ENI hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin en fazla %92'sine kadar olmalıdır (her Ana/Proje ortağı için). Ulusal eş finansman oranı, projenin toplam uygun maliyetinin en az %8'i olmalıdır.
Küçük ölçekli yatırımlar proje başına en fazla 500.000 Avroya kadar uygundur.