Yatırım Fizibilitesi İçin Kullanılan Kaynaklar

  • İşletmenin mevcut durumu değerlendirilmesi,
  • İhtiyaçları,
  • Kısa, orta ve uzun vadede beklentileri,
  • Mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan insan kaynakları,
  • Menkul ve gayrimenkul mevcutları,
  • Son üç yıllık mali performansları,
  • Mamul, yarı mamul ve hammadde temini,
  • Girdiler ve çıktılar,
  • Borç ödeme kabiliyetleri,
  • Var olan borç ödemeleri

gibi bilgiler kullanılarak yatırımcıya rekabet edebilecek, riskleri en aza indiren ve mevcut risklere karşı da önlemler içeren bir yatırım fizibilite dosyası hazırlanır.

Progem Danışmanlık olarak yatırım fizibilitesi konusunda dosyanın hazırlanması ve raporlanması aşamasında aktif olarak sürekli yanınızdayız. İletişim ve danışmanlık için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilir, uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.