esi bilindiği üzere özel olarak beslenmek üzere bazı hayvan türlerinin barındırılmasıdır. Özel olarak beslenen ve yetiştirilen besi hayvanları vardır. Bu hayvanların bakımı ve yetiştirilmesi noktasında tam donanımlı ve uygun tesislerin kurulması gerekir. Çiftlik tarzında olan bu tesislerin hazırlanma ve yönetim sürecinde de uygunluğunun denetlenmesi için fizibilite çalışması yapılır. Yapılan fizibilite çalışmaları ile birlikte tesislerin ne kadar uygun olduğuna karar verilebilir.

Besi Fizibilitesi Nedir?

Besi fizibilitesi bu alanda yapılacak olan çalışmalar için kurulacak olan tesisler ve gerekli olan sermayenin kullanımına yönelik hazırlanan ön çalışmadır. Besi işi genel olarak basit ve kolay bir iş değildir. Bu alanda bilgi sahibi olunması ve bazı yeterliliklerin olması gerekir. Tüm bunların denetlenmesi ve önceden durumun tespit edilebilmesi için de doğal olarak fizibilite çalışması gereklidir. Herhangi bir alanda yapılacak olan fizibilite çalışmasının temel amacı zaten bu alanda uygunlukların denetlenmesidir. İhtiyaçların ne olduğu, elde ne olduğu ve nelerin eksik olduğunun bulunması ve buna göre bir planlama oluşturulması için fizibilite çalışması yapılır.

Besi Fizibilitesi Neden Hazırlanır?

Besi fizibilite çalışması genel olarak besi işi yapmak isteyenlerin yaptığı çalışmaların sonucunu görmek için ya da yatırım yapması gerektiğinde yatırımın ne kadar mantıklı olduğunu anlamak için yapılır. Fizibilite çalışmaları bazen devlet kurumları tarafından talep edilir. Sonuç olarak herhangi bir alanda bir tesis ya da işletme kurmak istediğinizde, devlet bunun uygunluğunu denetlemek isteyecektir. Bu süreçte de sizlerde başta fizibilite raporu olmak üzere pek çok bilgi ve belge isteyebilir.

Besi Fizibilitesi Nasıl Hazırlanır?

Besi fizibilitesi hazırlama sürecinde öncelikle belirli başlı başlıklar üzerinde durulur. Sermaye, hukuksal konular, istihdam, tesis yeri, gerekli teçhizatlar, ürünler ve olası maliyet, kar ve zarar durumu bunlar arasında yer alır. Bir tesis kurulacak ya da küçük bir işletme açılacaksa buna göre ne kadar sermaye gerektiği, izinler ve hukuki süreçler, yapılması gereken denetlemeler vesaire dikkate alınır. Tüm bunlar dikkate alındıktan sonra da etkili ve detaylı bir şekilde fizibilite çalışması yapılır. Temel olarak fizibilite çalışması aslında elde olanların bir işi yapmak için ne kadar uygun olduğunu ve nelerin gerektiğini belirleme işlemidir.

Besi Fizibilitesi Raporu

Besi fizibilitesi raporu besi alanında yapılacak olan çalışmaların yapılan denetlemeler sonucunda uygun olduğunun resmiyet kazandırılmasıdır. Yapılan tüm çalışmaların toplanması ve elde edilen verilen bir rapor haline getirilmesi ile oluşturulur. Son derece önemli ve gerekli olan bu çalışma sayesinde aslında fizibilite çalışması resmiyet kazandırılır. Zaten belirli bir kuruma teslim edilmek üzere fizibilite çalışması yapılırsa, bu raporlama gereklidir.

Besi fizibilitesi raporunda, yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda elde edilen veriler yer alır. Elde olanlar ve eksikler tespit edildikten sonra yapılacak olan çalışmalardan elde edilebilecek muhtemel kar ve zarar sonuçlarına ulaşılabilir. Bu yüzden de raporun son derece şeffaf ve gerçekçi olması gerekir.

Besi Fizibilitesi Danışmanlığı

Besi işi ya da farklı bir alanda yapılacak olan faaliyetler için fizibilite çalışması yapılmak istendiğinde, bu alanda hizmet veren danışmanlık firmaları ile görüşülebilir. Fizibilite raporunun hazırlanmasında çok ciddi uzmanlığa ve tecrübeye gereksinim duyulur. Bunlar sayesinde de elde edilecek olan verilerin nasıl kullanıldığı ve bu bilgiler doğrultusunda neler yapılması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Besi fizibilitesi danışmanlığı sayesinde çok daha etkili ve profesyonel bir biçimde fizibilite çalışması yapabilirsiniz. Sizlere bu alanda en iyi hizmetlerin verilmesini istiyorsanız da Progem Danışmanlık ile görüşebilir ve en iyi hizmetlerden yararlanabilirsiniz.