Sera fizibilitesi nedir ve hangi durumlarda bu fizibilite çalışması gereklidir merak ediyor olabilirsiniz. Sera faaliyetleri yürütmek isteyen kişiler için birçok risk faktörü vardır. Bunların önceden değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. Yapılacak herhangi bir faaliyette önceden değerlendirme yapılabilmesi için de mutlaka fizibilite çalışması gereklidir. Yapılan fizibilite çalışmalarında, iş için gerekli kriterler ve elde olan varlıklar değerlendirilir ve sonuç olarak da hem ihtiyaçlar hem de olası riskler saptanabilir.

Sera Fizibilitesi Nedir?

Sera fizibilitesi seracılıkla ilgili yapılacak olan çalışmaların ne kadar uygun olduğunun denetlenmesi ve sonucun önceden öngörülmesi için yapılan çalışmadır. Fizibilite çalışmalarında çeşitli veriler değerlendirilir ve buna göre de yapılacak olan faaliyetlerin ne kadar kar getirebileceği sonucuna ulaşılabilir. Bununla birlikte yapılacak olan faaliyetlerden zarar elde edilme riski varsa da bunun önceden bilinmesi ve ona göre nasıl önlemler alınabileceği sonucuna ulaşılır.

Sera Fizibilitesi Neden Hazırlanır?

Sera fizibilite çalışması seracılık yapmak isteyen ya da bu alanda yatırımcı arayan kişilerin yapması gereken işlemlerden biridir. Genel olarak yapılacak olan faaliyetlerin ve çalışmaların nasıl sonuçlanacağı ve gerçekten iyi bir yatırım olup olmadığı konusunda sonuca ulaşılır. Sonuç olarak da yatırım yapılıp yapılmayacağı ve bu faaliyetlere devam edilip edilmeyeceği sonucuna ulaşılabilir. Sera projeniz için devletten destek almak istediğinizde de yine fizibilite çalışması gerekir. Hazırlanan çalışmalar yetkili kurumlara gönderilir ve eğer projeniz uygun ise devlet teşviklerinden yararlanabilirsiniz.

Sera Fizibilitesi Nasıl Hazırlanır?

Sera fizibilitesi hazırlama sürecinde yapılması ve dikkat edilmesi gereken birçok durum vardır. Uzman kişilerle çalıştığınızda, tüm işlem adımlarını zaten başarılı bir biçimde yürütecektir. Bu çalışmanın yapım sürecinde özellikle yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikle yapılacak olan faaliyetler için gerekli arazi, ekipman, teçhizat ve personel listeleri yapılır ve bunların genel olarak tespiti sağlanır.
  • Gerekli sermaye belirlenir ve eldeki unsurlarla birlikte sermayenin yeterliliği değerlendirilir.
  • Çeşitli analiz araçları ve tablolar sayesinde detaylı bir analiz işlemi yapılır. Sonuç olarak yapılacak olan faaliyetlerin ne kadar uygun olduğu ve nasıl sonuçlar elde edileceği konusunda veriler elde edilir.
  • Elde edilen veriler bir rapor haline getirilir ve bu rapor, fizibilite çalışması hangi amaçla kullanılacak ise ona uygun olarak form haline getirilir.

Sera Fizibilitesi Raporu

Sera fizibilitesi raporu sera alanında faaliyet göstermek isteyen ve bunun için hem yetkililere hem de yatırımcılara olası sonuçları göstermek isteyen kişilerin ihtiyacı olan çalışmadır. Aslında fizibilite çalışması dediğimiz şey, toplanan verilerin ve bilgilerin bir rapor haline getirilmesidir. Rapor haline getirilmesi ile birlikte net bir biçimde yapılacak olan çalışmanın ne kadar uygun olduğu da çok daha net bir biçimde görülebilir.

Son derece önemli olan bu raporlama sürecinde, mutlaka elde edilen verilerin doğru bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Bu noktada yapılacak olan hatalar veya bilinçli olarak yanlış bilgi verilmesi, almak istediğiniz teşvik ve yatırım için ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Sera çalışmaları için fizibilite raporu hazırlamak istediğinizde, sizler de danışmanlık desteği alarak işinizi büyük oranda kolaylaştırabilirsiniz.

Sera Fizibilitesi Danışmanlığı

Sera fizibilitesi danışmanlığı sayesinde bu alanda yapılacak olan etkili ve başarılı fizibilite çalışmalarına katkıda bulunur. Fizibilite çalışmaları her ne kadar basit olarak düşünülse de aslında son derece zor ve karmaşık çalışmadır. Bu çalışmaların mutlaka alanında uzman danışmanlık firmalarından destek alınarak yapılması gerekir. Progem Danışmanlık sizlere seralar için hazırlanan fizibilite çalışması başta olmak üzere genel olarak hizmet sağlamaktadır.