BİR BAŞARI HİKAYESİ

Progem Kültürü

Dünya Bankasından OSB'lere Çok Avantajlı Kredi Desteği

Bileşen 1: OSB'nin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve verimliliği için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın desteklenmesi 1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi 1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi 1.3. OSB yenilik merkezlerine yapılan yatırımların desteklenmesi,

Bileşen 2: Teknik yardım ve kapasite geliştirme 2.1. STB ve OSB'ler için teknik yardım ve kapasite geliştirme 2.2. PUB’un proje yönetimi konusunda desteklenmesi,

Alt Bileşen ve Alt Proje Türleri

Bileşen 1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi

1 - Altyapı İmalatları

A - Yağmur suyu drenajı ile karayolu ağlarının inşası B - Su boru hatlarının/şebekelerinin inşası

C - Yağmur suyu boru hatlarının inşası D - Atık su boru hatlarının inşaatı

E - Telekomünikasyon/internet hatlarının inşası

2 - Doğal gaz şebekelerinin inşası

3 - OSB içi elektrik şebekelerinin inşası

4 - YG/AG elektrik nakil hatlarının inşası

5 - Yönetim binası inşası

6 - Atıksu arıtma tesisi (AAT) inşası (Birinci ve ikincil arıtma)

7 - Atıksu arıtma tesisi (AAT) inşası (Birinci, ikinci ve üçüncü arıtma)

8 - Çevre laboratuvarının inşası

9 - Lojistik tesislerin inşası

Bileşen 1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi

1 - Proses suyu için ileri arıtma tesisi inşaatı

2 - AAT için ileri arıtma birimlerinin inşaatı

3 - Yağmur suyu toplama tesislerinin inşaatı

4 - Atıksu Arıtma Tesisi için çamur yönetim birimlerinin yapımı

5 - Geçici atık depolama tesisi inşaatı

6 - Atık geri dönüşüm tesisi yapımı

7 - Gelişmiş çevre laboratuvarı inşaatı

8 - Isı değişim hatlarının yapımı

9 - Bölgesel soğutma sistemleri inşaatı

10 - Arıtma çamurları ve katı atıklar için piroliz tesisi inşaatı

11 - Güneş enerji santrali inşası

12 - Rüzgâr enerji santrali inşası

13 - Biyokütle enerji santrali inşası

14 - Kaynak verimliliği için ekipman, makine veya cihaz temini

15 - Kaynak verimliliği amaçlayan birimlerin veya tesislerin inşası

16 - Lise veya üniversite binalarının inşaatı

17 - Kreş inşaatı

18 - Sağlık birimleri veya sağlık klinikleri inşaatı

19 - Spor tesisleri inşaatı

20 - Sağlık, hukuk, psiko-sosyal danışmanlık, sığınma evleri, yardım hatları vb. gibi cinsiyetçi şiddetle mücadele için bir merkezin kurulması

21 - Aynı amaçla diğer ünitelerin, birimlerin veya tesislerin inşaatı

Bileşen 1.3. OSB yenilik merkezlerine yapılan yatırımların desteklenmesi

1 - İnovasyon merkezlerinin inşaatı

2 - Model fabrikaların inşaatı

3 - Beceri eğitim merkezlerinin inşaatı

4 - Aynı amaçla diğer birimlerin veya tesislerin inşaatı

Başvuru bütçesi 20 milyon doları geçemez

Bileşen 1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi

OSB’nin kullanacağı öz kaynak katılım oranı en az %10 olmalıdır.

+903124723257
05435331195
info@progem.com.tr