PROGEM DANIŞMANLIK

Türkiye’nin Yatırım Fizibilitesi Sektör Lideri

Günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmesinin temel koşulu bilinçli yatırım yapmaktan geçmektedir. Bu bilinci oluşturmak girişimciler için yol haritası niteliğindeki etkin yönetim ve üretim süreçleri ile pazarlama tekniklerine kadar birçok konunun ele alındığı uygun yatırım alanları raporları ile mümkündür. Bir uygun yatırım alanı raporu bölge için tespit edilen yatırımın tüm olasılıklarının hesaplanarak riskler, satış potansiyeli, müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması sonucunda elde edilen verilerin raporlanması ile elde edilmektedir.

İŞİMİZİ CİDDİYE ALIYORUZ

Güven

TUTKULUYUZ

Tecrübe

KARARLIYIZ

Kalite

Yatırım Alanları Araştırması Hakkında

Türkiye’nin gerek AB üyelik sürecinde gerekse dünyadaki gelişmeler karşısında ihtiyaç duyduğu en önemli konulardan birisi, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması olup bu durum önemli ölçüde siyasal ve ekonomik aktörlerin, yatırım, üretim ve istihdama yönelik ihtiyaç duyulan reformları gelişmelerin gerisinde kalmaksızın gerçekleştirmesine bağlıdır.

Uygun yatırım alanları çalışmaları, yeni bir yatırım kararı alınması durumunda illerin ekonomik gelişimine yön veren kuruluşların bu tür çalışmalara öncülük etmesinin önemine yoğunlaşan çalışmalardır. Bu çalışmaların içeriğindeki verilere dayanarak uygun yatırım kararları alınmakta ve uygulamaya geçirilmektedir.

Elde bulunan kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanması mümkün olmadığından kaynakların bir bölge için en yüksek faydayı sağlayacak yatırım alternatifine yönlendirilmesi son derece önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda belirli bir bölge için uygun yatırım konusu tespiti yapıldıktan sonra fizibilite raporunun hazırlanması ve bu bilgiler sayesinde yatırım hakkında net ve istikrarlı kararlar verme imkânı mümkün olabilmektedir.

Çalışma kapsamında öncelikle bölgenin öne çıkan yatırımcıları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile bir Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmektedir. Ardından bölgeye yönelik hazırlanmış tüm mevcut kalkınma planları taranmakta ve ildeki kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede bölge için en uygun yatırım konularına ilişkin alanlar belirlenmektedir. Ardından bu yatırım konularına ilişkin veriler ve bilgiler, piyasa araştırmaları yoluyla toplanarak tespit edilmekte ve yatırım fizibilitesi oluşturulmaktadır. Bu fizibiliteler ilgili taraflara sunulmak üzere bir Yatırımcı Bilgilendirme Seti (Kitapçık ve CD) haline getirilmektedir.

Yatırımlarınıza Yön Veriyoruz

Hemen iletişime geç
0
Yıl
0
İl
0+
Proje
0M
Hibe