Avrupa Yatırım Bankası Fizibilitesi?

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Lüksemburg'da bulunan ve AB politika hedeflerini ilerletmesi beklenen iş projeleri için krediler, garantiler veren ve teknik yardım ve risk sermayesi sağlayan, kar amacı gütmeyen bir Avrupa Birliği kuruluşudur. AYB kredilerinin neredeyse %90'ı AB içinde gerçekleşirken, kalan kredilerin çoğu Güneydoğu Avrupa ve İzlanda gibi dış pazarlarda gerçekleşmektedir.

  • Avrupa Yatırım Bankası (EIB), 1958'de Roma Antlaşması'ndan sonra kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir AB kurumudur.
  • AYB, bankaya GSYİH'leri oranında katkı sağlayan tüm Avrupa Birliği ülkelerine aittir.
    AYB, özellikle altyapı ve iklim eylemiyle ilgili olarak AB politika hedeflerini destekleyen projelere uygun koşullarda hibeler ve krediler verir.
  • 2021'de EIB, 795 farklı projeyi destekleyen 65 milyar Euro tutarında kredi imzaladı.
  • 2019 yılında Yönetim Kurulu, 2030 yılına kadar iklim eylemine 1 trilyon Euro yatırım yapacak yeni bir çevresel eylem planını onayladı.
  • AYB ayrıca koronavirüs iyileşmesini desteklemek için 200 milyar avroya kadar harcamayı planlıyor.

Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankasını (EIB) Anlamak

Avrupa Yatırım Bankası, AB üye ülkelerine aittir ve AB'nin politika hedeflerini ilerleten projeleri finanse etmek için kurulmuştur. Tüm üye devletler, kendi gayri safi yurtiçi hasılaları oranında bankaya katkıda bulunurlar .

Kredileri finanse etmek için AYB, sermaye piyasalarından borç para alır ve bunu AB hedeflerini ileriye taşıyan projelere uygun oranlarda borç verir. Bu projelerin çoğu iklim değişikliğini azaltmayı veya ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor. Bunların %90'ı AB içinde yer almaktadır.

 

AYB kredileri ayrıca daha az gelişmiş Avrupa ülkelerini, çevresel iyileştirme ve sürdürülebilirliği, enerji güvenliğini, trans-Avrupa ağlarını ve bilgi ekonomisi projelerini desteklemektedir. Borçlular genellikle AYB finansmanını üçüncü şahıs finansmanı ile birlikte kullanır. AYB'nin taahhüdü genellikle diğer taraflardan ek finansman sağlar.

 

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Hizmetleri

AYB, diğer finansal kuruluşlara orta ve uzun vadeli krediler sağlamanın yanı sıra, mikrofinans kuruluşları veya fonları dahil olmak üzere diğer kuruluşların öz sermaye ve borçlanma araçlarına da yatırım yapmaktadır.

Banka ayrıca, bankanın borçlularının bu zayıf noktalardan bazılarını güçlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan hibeler de sunmaktadır. Bu hibeler, büyük ölçüde, yönetim veya performans verimliliğini artırmak için kredi alıcılarına teknik yardım sağlamayı amaçlamaktadır.