Büyük bir proje için fikri olan bir işletme sahibi veya yöneticisi, projenin uygulanabilir olup olmadığını, yani şirket gerçekten başarabiliyorsa, dikkatlice incelemeden, ona zaman ve para ayırması akıllıca olmaz. Ve eğer işletme projeyi sürdürmek için dışarıdan para toplamayı planlıyorsa, güvenilir bir fizibilite çalışması hazırlamalıdır.

Banka Fizibilitesi

Fizibilite

Fizibilite çalışması, bir projenin başarı potansiyelinin derinlemesine incelenmesidir. Amacı, projenin şirketin sahip olduğu kaynaklarla bile mümkün olup olmadığını, maliyetini haklı çıkarmak için yeterli nakit akışı oluşturup oluşturmayacağını, uzun vadede uygulanabilir olup olmayacağını ve şirketin misyonuna uygun olup olmadığını belirlemektir.

Banka Fizibilitesi

Bir fizibilite çalışması, şirketin proje için finansman ararken yatırımcılara veya borç verenlere sunabileceği kadar ayrıntılı ve yeterli tarafsızlıkla hazırlanmışsa banka fizibilitesidir.