Bir fizibilite çalışmasına giren dört ana unsur vardır: teknik fizibilite, finansal fizibilite, piyasa fizibilitesi (veya piyasa uygunluğu) ve operasyonel fizibilite. Çoğu fizibilite çalışması aslında dört unsurun tümünün bir incelemesini içermesine rağmen, bunlara dört tür fizibilite çalışması olarak atıfta bulunulduğunu da görebilirsiniz. 

Fizibilite Unsurları

Teknik fizibilite

Bir teknik fizibilite çalışması, projeniz için mevcut teknik kaynakları gözden geçirir. Bu çalışma, proje hedeflerinizi tamamlamak için doğru ekipmana, yeterli ekipmana ve doğru teknik bilgiye sahip olup olmadığınızı belirler . Örneğin, proje planınız ayda 50.000 ürün yaratmayı öneriyor ancak fabrikalarınızda ayda yalnızca 30.000 ürün üretebiliyorsanız, bu proje teknik olarak mümkün değildir. 

Finansal fizibilite

Mali fizibilite, projenizin mali açıdan uygulanabilir olup olmadığını açıklar. Bir finansal fizibilite raporu, projenin maliyet/fayda analizini içerir. Ayrıca, beklenen bir yatırım getirisi (ROI) öngörür ve herhangi bir finansal riskin ana hatlarını verir. Finansal fizibilite çalışmasının sonundaki amaç, projenin sağlayacağı ekonomik faydaları anlamaktır. 

Pazar fizibilitesi

Pazar fizibilite çalışması, ekibinizin proje çıktılarının pazarda nasıl performans göstermesini beklediğinin bir değerlendirmesidir. Raporun bu bölümü bir pazar analizi, pazar rekabeti dökümü ve satış tahminlerini içerir. 

Operasyonel fizibilite

Operasyonel bir fizibilite çalışması, kuruluşunuzun bu projeyi tamamlayıp tamamlayamayacağını değerlendirir. Bu, personel gerekliliklerini, organizasyon yapısını ve geçerli tüm yasal gereklilikleri içerir. Operasyonel fizibilite çalışmasının sonunda, ekibiniz bu işi tamamlamak için gerekli kaynaklara, becerilere ve yetkinliklere sahip olup olmadığınızı anlayacaktır.