Biyogaz fizibilitesi nedir ve nasıl hazırlanır konusu, son yıllarda biyogaz alanındaki yatırımların ve faaliyetlerin artması ile birlikte daha fazla merak edilmektedir. Türkiye’de enerji ihtiyacının %12’si biyogazdan elde edilmektedir. Bu da biyogaz üretiminin ne kadar önemli olduğunu ve bu alanda yapılan yatırımların değerini gösteren önemli bir çalışmadır. Hem enerji hem de gübre elde etmek için biyogaz üretim tesisleri kurulur. Bu tesislerin kurulumu öncesinde de detaylı bir fizibilite raporu hazırlanması gerekmektedir.

Biyogaz Fizibilitesi Nedir?

Biyogaz fizibilitesi bu alanda yapılacak olan yatırımlar ve faaliyetler için risk, kar-zarar ve diğer unsurların belirlenmesine yönelik yapılan analiz çalışmasıdır. Hem enerji hem de organik gübre elde edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar için yatırım gereklidir. Ayrıca bu alanda alınacak olan teşvikler için de teknik analizlere gereksinim duyulur. Teknik analizler için fizibilite raporu hazırlanması ve bu raporun yetkili yerlere arz edilmesi son derece önemli ve gereklidir.

Biyogaz Yatırımları İçin Hazırlanan Fizibilite Çalışmasının Unsurları

Biyogaz yatırım fizibilitesi hazırlanmak istendiğinde farklı başlıklar altında değerlendirmeler sağlanır. Bu değerlendirmelerin her biri kendi içinde son derece önemlidir. Değerlendirme unsurlarını ayrı ayrı sınıflandırdığımızda:

Sekteröl Değerlendirmesi

Sektörel değerlendirme içinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • Yenilenebilir enerji sektörü genel değerlendirme
 • Türkiye’deki enerji arz-talep durumları ve genel değerlendirme
 • Santrallar için yer değerlendirmeleri
 • Tesislerden elde edilen elektrik, ısı ve gübrenin satış, kullanım olanakları
 • Proje yapılacak olan bölgede atık miktarı ve tahminleri
 • Yatırımın bölge ve ülke ekonomisi açısından değerlendirilmesi

Hukuki Değerlendirmesi

Hukuk değerlendirilmesi içinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler
 • Üretim için kullanılacak olan sahanın mülkiyet durumu
 • Hammadde tedarik sözleşmeleri ve enerji satış sözleşmeleri
 • Biyogaz üretim tesisi kurmak için alınması gereken izin ve ruhsatlar
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler

Teknik Değerlendirmesi

Teknik değerlendirme içinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • Arazinin genişliği, üretim kapasitesinin belirlenmesi ve kurulacak olan tesisin büyüklüğü
 • Bu tesis için ihtiyaç olacak ham madde miktarı
 • Üretim yöntemi ve teknoloji seçimleri
 • İhtiyaç olan hammaddelerin tedarik edilmesi
 • Teknik alt yapıların ve özelliklerin belirlenmesi
 • Atıkların toplanması ve işlenmesi
 • Inşaat altyapısı
 • Üretilecek biyogaz, ısı ve elektrik miktarı
 • Teknik ve yönetici personel ihtiyacı
 • Sistemin verimi
 • İş akış şemaları
 • Kalite ve standartlar

Mali (Finansal) Değerlendirmesi

Mali değerlendirme içinde aşağıdaki unsurlar vardır:

 • Proje geliştirmeye ilişkin ve tesisi kurulum maliyeti
 • İnşaat maliyeti
 • Hammadde maliyetleri
 • İhtiyaç duyulan makine-ekipman maliyeti
 • İşletme dönemi giderleri
 • Nakliye maliyeti
 • Amortismanlar
 • Biyogaz tesisi sabit yatırım tutarı
 • Toplam yatırım tutarı
 • Biyogaz tesisi işletme sermayesi
 • İşletme dönemi gelir tahmini
 • Finansal kaynak planlaması
 • Yıllık nakit akışı
 • Net bugünkü değer
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • İç verimlilik oranı

Ekonomik Değerlendirmesi

Ekonomik değerlendirmesi içinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • Fayda-maliyet analizi
 • Projenin kurulduğu bölge açısından faydalar

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi içinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm üretilmesi
 • Karlılığı etkileyen değişikliklerin belirlenmesi
 • Duyarlılık analiz proje değişikliklerinin karlılık üzerindeki etkileri

Biyogaz Fizibilite Çalışması

Her yatırım da olduğu gibi biyogaz yatırımları öncesinde de detaylı bir fizibilite çalışması gereklidir. Bu yapılan çalışma ile birlikte biyogaz yatırımlarının daha doğru şekilde yapılması ve daha da önemlisi hizmet verilecek olan bu alanda daha doğru çalışmalar yapılması sağlanır. Biyogaz fizibilite çalışması mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gereken, son derece etkili ve profesyonel bir çalışmadır. Danışmanlık desteği veren ve fizibilite çalışmaları konusunda sizlere yardımcı olacak firmalardan destek almanız gerekmektedir.