Bir Fizibilite Analizinin Amacı Nedir?

Bir fizibilite çalışması, proje veya planın pratik ve yapılabilir olup olmadığını belirleyerek, önerilen bir proje veya fikrin ileriye gitmesi gerekip gerekmediğine cevap vermek için tasarlanmıştır. Bir fizibilite çalışması, önerilen planın güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir.

 

Bir Fizibilite Çalışmasına Neler Dahildir?

Genel olarak, bir fizibilite çalışması, ihtiyaç duyulan kaynak ve teknoloji düzeyini ve projeden elde edilen yatırımın geri dönüşünü içermelidir.

fizibilite analizi

Bir Fizibilite Çalışması Örneği Nedir?

Örnek olarak, şehirdeki büyük bir hastanenin bir bina ekleyerek kampüsünü genişletmek istediğini varsayalım. Proje yöneticileri ve hastane yöneticileri, binanın inşası için işçilik ve malzeme dahil olmak üzere projenin maliyetini belirlemek için bir fizibilite çalışması yürütür.

 

Çalışma, potansiyel ihtiyaç, beklenen hasta sayısı, öngörülen gelirler ve personel, doktorlar ve hemşireler gibi işletme maliyetlerinin bir analizini içeriyordur. Proje yöneticileri, yerel finans kurumlarından gelen finansman ve zengin yatırımcılardan gelen bağışların bir kombinasyonu yoluyla projenin nasıl finanse edileceğini araştırır.

 

Projeye yönelik potansiyel risk, kamuoyu ve toplum tarafından ilgi ile birlikte değerlendirilir. Yatırım getirisi hesaplanmış ve öngörülen gelirin beklenen maliyetleri aştığı tespit edilerek hastane yöneticileri projeyi onaylamaya sevk etmiştir.

 

Fizibilite Etüdü Nasıl Yazılır?

Bir fizibilite çalışması yazarken, rapor projenin bir ön analizini, beklenen gelirleri, bir pazar araştırmasını, ürün veya hizmetin bir tanımını, pazarlama stratejisini, teknolojiyi ve ihtiyaç duyulan kaynakları içermelidir. Rapor ayrıca projenin organizasyonel düzenini, bir zaman çizelgesini ve finansal sonuçlar için tahminleri içermelidir.