Firma veya kurumların planlama yaptıkları proje alternatiflerinden stratejik açıdan firmalara veya kurumlara en çok katma değer yaratacak olan projeleri uygulama kararı alabilmeleri için kesinlikle fizibilite danışmanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Fizibilite danışmanlığı; firmaların yapacakları yatırımın teknik ve mali yapılabilirliğinin değerlendirildiği, yatırım yapılmadan önce yatırım kararına esas teşkil edecek gerekli bütün bilgilerin değerlendirildiği bir süreci kapsar. Fizibilite raporu da danışmanlık sürecinin sonunda fizibilite danışmanlığı yapan firma tarafından oluşturulur. Özetle fizibilite danışmanlığı veya proje danışmanlık hizmetleri yatırım kararlarında alınan danışmanlık hizmetidir.

 

Fizibilite Nedir?

Kelime anlamı "yapılabilirlik" olan, fon kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte söz konusu yatırımın fayda sağlayıp sağlamayacağının, uygulamaya geçilmeden önce belirlenmesi için gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların başında gelmektedir. Fizibilite çalışması ile yeni bir iş fikri ya da planlanan yeni bir yatırıma ilişkin tüm unsurları işe girişmeden önce tüm herşeyiyle ele alıp, yatırım konusunda doğru adımların atılıp atılmayacağı, doğru planlamanın ve doğru kararların alınmasını sağlar.

 

Yapılabilirlik Analizi

Fizibilite çalışmaları yeni yatırım kararlarının yanında, mevcut şirketlerin işlerini büyütmek için yapacakları yatırımlarda, finansal kuruluşlardan yatırımın finansmanı için fon arzında bulunulduğunda, şirketin yatırımcı arama sürecinde, şirketin başka bir işletmeye yatırım sürecinde ya da devlet tarafından sağlanan hibe ve destek süreçlerine ait müracaatlarda kullanılabilmektedir.

Fizibilite Raporu

 

Fizibilite Araştırması

Fizibilite çalışmalarında geleceğe yönelik tahminlerin yanı sıra mevcut durumun verileri de kullanılarak analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte doğru verilerin kullanılması, doğru bilgiye ulaşılması, gerçekçi tahminler yürütülmesi yatırımının uygulanabilirliğinin analizinde çok önemli rol oynar. Aksi taktirde yapılmaması gereken bir yatırıma başlama ya da önemli bir fırsat barındıran yatırımın olumsuz değerlendirilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yeni iş fikirlerinin ve yatırımların uygulamaya alınması öncesinde fizibilite danışmanlığı bu nedenle tercih edilmektedir.

 

Fizibilite Çalışması Yapılırken Yürütülen Süreç

  • Proje kapsamının tanımlanması,
  • Arka plan ve gerekçenin detaylandırılması,
  • Talep analizinin gerçekleştirilmesi,
  • Proje tasarım ve uygulama programının oluşturulması,
  • Yatırım maliyeti hesaplanması
  • İşletme gelir gider tahminlerinin yapılması
  • Finansal analizlerin yapılması
  • Risk analizinin yapılması
  • Fizibilite Raporu oluşturulması

 

Progem Danışmanlık - Fizibilite Danışmanlığı

 

Fizibilite raporu hazırlayan firmalar ve fizibilite çalışması yapan firmalar arasında Progem Danışmanlık olarak yer almakta ve fizibilite raporlarınızı yazmaktayız.

Yeni yatırım projelerinizin kârlı olup olmadığını değerlendirmek ve yapacağınız yatırımları doğru alanlarda kullanmak için alanında uzman ekibimiz tarafından profesyonel bir şekilde Fizibilite Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Danışmanlık kapsamında kredi fizibilitesi, yatırım fizibilitesi, banka fizibilitesi gibi danışmanlık hizmetlerimiz ile en doğru yatırımı, en doğru şekilde yapmanız da Progem olarak yanınızdayız.