Fizibilite, kelime anlamı olarak bir şeyin uygulanabilir ve yapılabilir olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla herhangi bir işin, çalışmanın veya planın fizibl olması gerçekleştiğinde başarılı sonuçlar elde edileceği anlamına gelmektedir. Yatırım konusu özelinde düşünüldüğünde ise bir yatırımın hayata geçirilmesi durumunda sağlayacağı faydayı veya karı nitelemektedir. Bir yatırımın gerçekleşmesi durumunda belirli bir süre içinde kar elde edecek olması söz konusu yatırımın uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

"Bir yatırımın uygulanabilirliğinin tespit edilebilmesi için öncelikle fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. "

Fizibilite Çalışması Nedir?

Bir yatırımın uygulanabilirliğinin tespit edilebilmesi için öncelikle fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. Yatırım yapmanın önemli aşamalarından biri fizibilite çalışmasıdır. Fizibilite çalışmasında yatırım gerçekleştirilmeden yapılmaktadır. Çalışma kapsamında, mali teknik ekonomik analizler ve yatırımın bulunduğu sektöre ait araştırmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ihtiyaç analizi ve pazar analizi gibi çalışmalar da fizibilite çalışması içinde yer alabilmektedir. Dolayısıyla bir fizibilite çalışması kapsamlı bir araştırma, veri toplama, analiz ve sonuç aşamalarından meydana gelmektedir. Tüm bu bilgilerin belirli bir şablon üzerinde derlenmesi ise fizibilite raporunu meydana getirmektedir.

Fizibilite Çalışması

Fizibilite Çalışmasının Önemi Nedir?

Bir yatırımın gerçekleşmesi insan, zaman, para gibi kaynakların kullanımını gerektirmektedir. Uygulanabilir bir yatırım kullanılan kaynakların belirli bir zaman içinde geri dönüşünü sağlayan yatırımdır. Bu noktada yatırım gerçekleştirilmeden önce bahsedilen geri dönüşü sağlayıp sağlayamayacağını tespit etmek kaynakların bilinçsiz kullanımının önüne geçmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yatırımcı kişi, kurum veya kuruluş için bir yatırımı hayata geçirmeden önce sonuçlarının nasıl olacağını fizibilite çalışması ile ortaya koymak önem arz etmektedir. Yatırımcılar fizibilite çalışmaları sayesinde sınırlı olan kaynaklarını kar etmeyecek yatırımlar için harcamaktan kaçınmakta, kar elde edecekleri yatırımlar için ise doğru yol haritasını oluşturabilmektedir. Sonuç olarak fizibilite çalışmaları, yatırımcıların yatırım fikirlerini farklı konu ve yöntemler dahilinde inceleyerek yatırımın yapılabilirliği hakkında doğru kararı vermelerini sağlamaktadır.