Hastane fizibilitesi daha çok özel hastane projelerinde, hastaneye yapılacak olan yatırımlar için gerekli olan analiz çalışmasıdır. Kamu hastanelerindeki alt yapı yetersizlikleri ve özel sağlık kurumlarına yapılacak olan teşviklerin devlet tarafından desteklenmesi ile birlikte, özel hastanelere olan yatırımlar da artış göstermiştir. Yatırımcıların bir özel hastane veya sağlık kuruluşuna yatırım yapabilmesi için doğal olarak öncelikle kurumun geleceğini görmesi gerekir. Bir kurumun geleceğini görmemiz sağlayan şey ise fizibilite raporlarıdır.

Hastane Fizibilitesi Nedir?

Hastane fizibilite çalışması bir hastaneye yatırım yapılması noktasında, yatırım için uygun olup olmadığının belirlenmesi için hazırlanan rapordur. Özel hastanelere yapılan yatırımlarda özellikle fizibilite çalışması gerekir. Yapılan fizibilite çalışması ile birlikte bir hastanenin yatırım için uygun olup olmadığı gibi sonuçlar ortaya çıkar. Tamamen alanında uzman kişiler tarafından hazırlanması gereken bu fizibilite çalışması sonucunda hastanenin genelecekte ne kadar etkili olacağı sonucuna ulaşılabilir. Hastane fizibilite raporları, detaylı çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan etkili bir projedir.

Hastane Fizibilite Çalışması Neden Yapılır?

Hastane fizibilitesi çalışması özel hastanelere doğru yatırım yapılması noktasında son derece önemlidir. Detaylı bir biçimde yapılan fizibilite çalışması sayesinde, bir özel hastane için yatırım yapılıp yapılmayacağı konusuna karar verilebilir. Hastanenin konumu, bünyesinde yer alan makineler, teknolojiler, personeller ve diğer ekipmanlar doğrultusunda kara geçip geçmeyeceği tespit edilir. Bu bakımdan da yatırımcılar için aslında son derece önemli bir çalışma ve rapordur.

Hastaneler İçin Fizibilite Çalışmalarının Kapsamı

Hastaneler için fizibilite çalışması yapılmak istendiğinde, belirli kapsam altında çalışmalar yapılır. Bunların her birinin farklı başlıklar altında incelenmesi gerekir. Buna göre hastaneler için hazırlanan fizibilite çalışmalarının kapsamı aşağıdaki gibidir.

Sektörel Değerlendirme

Sağlık sektörü ile ilgili olarak genel değerlendirmeler yer alır. Bu fizibilite analizi içinde aşağıdaki unsurlar yer alır:

 • Sağlık sektörüne ilişkin genel değerlendirmeler
 • Hedef müşteri kitlesi analizi
 • Hedef bölge ve rakip analizi
 • Pazar payı tahmini
 • Uygun kapasite belirlenmesi
 • İzin ve ruhsatlar
 • Hastane için bina ve kuruluş yeri seçimi

Teknik Değerlendirme

Teknik değerlendirme kapsamında da aşağıda yer alan unsurlar vardır:

 • Hizmet birimlerinin değerlendirilmesi
 • Makine ve donanım ihtiyacının belirlenmesi
 • Tıbbi cihaz ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Tıbbi personel ihtiyaçları
 • Hizmet akış şemaları
 • Üretim ve kalite standartları
 • Teknik maliyet çalışması

Mali (Finansal) Değerlendirme

Mali finansal değerlendirme kapsamında da aşağıda yer alan unsurlar vardır:

 • İşletme sermayesi
 • Başlangıç yatımı
 • Finansal kaynak planlaması
 • Nakit akışı
 • Gelir tahmini
 • Net bugünkü değer
 • İç verimlilik oranı
 • Yatırımın karlılığı
 • Yatırımın geri ödeme süresi

Ekonomik Değerlendirme

Kamu kurumları ve özel yatırımcıların vermiş oldukları destekler ve teşvikler için detaylı olarak ekonomik değerlendirme yapılması gerekir. Kamu kurumları bir projenin değerlendirilmesi noktasında finansal analizlere değil, projenin ekonomik analizlerine yer verir. Bu kapsamda da aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:

 • Fayda-maliyet analizi
 • Projenin kurulan bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirilmesi aşamasında ise hastaneye yapılacak olan yatırımların ne kadar riskli olduğu gibi konular değerlendirilir. Buna göre riskler belirlenir ve risklerin yönetilmesi noktasında neler yapılabileceği üzerinde çalışmalar yapılır.

Sonuç ve Öneriler

Son olarak fizibilite sonuçlarının yatırım kararı için değerlendirilmesi yapılır ve yatırımcılara hazırlanan raporun sunulması aşaması sağlanır.

Hastane Fizibilite Raporu

Hastane fizibilite raporu tamamen profesyonel olarak hazırlanması gereken bir çalışmadır. Bu çalışmaların mutlaka alanında uzman kişiler tarafından hazırlanması gerekir. Ancak o zaman kaliteli ve başarılı bir hastane fizibilite raporu hazırlanması sağlanmaktadır. Bu konuda profesyonel destek almak için, mutlaka uzman kişilerle görüşme sağlamanız gerekir.