Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı (KKYDP) kırsal alanlarda gerçekleştirilecek olan faaliyetler için yapılan yatırımlara teşvik amacıyla sağlanır. Tarımsal alanlarda özellikle gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde, yapılan yatırımlara ek olarak sağlanan desteklerdir. Hazırlanan projeler kapsamında, yapılacak olan çeşitli faaliyetler için devlet desteği sağlanmaktadır.

Kırsal Kalkınma Programı Nedir?

Kırsal kalkınma programı kırsal alanlarda gerçekleştirilecek olan yatırımlar için verilen teşvikleri kapsamaktadır. Kırsal alanlarda gerçekleştirilecek olan başta tarımsal faaliyetler olmak üzere birçok alanda yatırımcılara fayda sağlar. Özellikle yeni tesislerin kurulması ve yapılan faaliyetlerin çok daha teknolojik ve modern olması için bu teşvikler verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023 için verilecek olan teşvikler aşağıdaki gibidir:

 • Yeni tesisler için 3.500.000 TL
 • Kapasite artırımı için 2.000.000 TL
 • Tamamlamaya yönelik yatırımlar için 2.500.000 TL
 • Destekler için ise %50 oranında

Kırsal Kalkınma Programı 2023 Başvuru Koşulları

Kırsal kalkınma programı 2023 başvurusu yapabilecek olan yatırımcıların, bazı koşulları yerine getirmesi gerekir. Özellikle kimlerin bu programlara başvurabileceği bilinmelidir. Kırsal kalkınma programlarından yararlanabilecek ve başvuru yapabilecek kişiler:

 • Gerçek kişiler
 • Kolektif, limited ve anonim şirketler
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ve Veteriner Hizmetleri
 • Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve bunların üst birlikleri
 • 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun ilgili maddelerince kurulan iktisadi teşekküller

Kırsal Kalkınma Desteğinden Hangi Projeler Yararlanabilir?

Kırsal kalkınma yatırımları belirli projeler için sunulan teşviklerdir. Bu teşviklerden yararlanabilecek olan projeler ve faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

 • Tarımsal ürünlerde kurutma, dondurma, paketlenme ve depolanma gibi faaliyetler için, tesis kurulması, daha önceden yapılan yatırımların tamamlanması, daha önce kurulmuş olan tesislerin kapasitelerinin artırılması, tesislerin daha modern ve teknolojik hale gelmesi için yatırımlar için teşvik alınabilir. (Tıbbi ve aromatik bitkiler, hayvansal ürünler, çelik silo ve soğuk hava deposu)
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar; modern yeni seralar, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımlar, küçükbaş hayvancılık sabit yatırımlar, kanatlı yetiştiriciliği için sabit yatırımlar, kültür mantarı üretimi sabit yatırımları, büyükbaş ve küçükbaş için kesimhane yatırımları, kanatlı kesimhaneleri)
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisi, su ürünleri yetiştiriciliği
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için kurulacak olan tesisler

Kırsal Kalkınma Programı Başvuru İşlemleri

Kırsal kalkınma programı başvuru işlemleri 2023 yılındaki destek programı için başlamıştır. Başvurular 10 Şubat 2023 saat 23:59’a kadar devam edecektir. Kırsal kalkınma destek programından yararlanmak isteyen kişilerin, en son bu tarihlere kadar başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru öncesinde gerekli koşulların neler olduğu ve bunların sağlanıp sağlanmadığı gibi konular üzerinde de durulması gerekir. Gerekli koşulların sağlanması halinde, başvuruların olumlu sonuçlanması daha muhtemel olacaktır.

Kırsal kalkınma programları kapsamında sunulan teşviklerden yararlanmak istediğinizde, bu alanda sizlere sunulan danışmanlık desteğinden yararlanabilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destek Programı Danışmanlığı

Kırsal kalkınma destek programları ve diğer yatırım teşvik belgesi alma gibi süreçlerde, danışmanlık desteği alınabilir. Alınan danışmanlık desteği ile birlikte kişilerin istedikleri gibi programlardan yararlanması mümkün olacaktır. Danışmanlık hizmetlerinde, kişilerin sağlaması gereken koşullar ve genel olarak başvuruların nasıl yapılması gerektiği gibi konularda yardım alınır. Kırsal kalkınmaların desteklenmesi için verilen teşviklerden yararlanmak ve destek programlarına dahil olmak için, sizler de danışmanlık desteği alabilirsiniz. Böylece süreci çok daha profesyonel bir biçimde yönetebilirsiniz.