İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi

İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektörü teknoloji geliştirici Kobi desteği projesi sayesinde İmalat Sanayi sektöründe yer alan ve dijitalleşme sürecine katkıda bulunan teknoloji geliştiricileri yapmış olduğu faaliyetler için destekten yararlanabilir. Bu projeden yararlanmak isteyen Kobilerin bazı koşulları yerine getirmesi ve daha sonrasında da başarılı bir şekilde başvuru yapması gerekmektedir. 

Projeye Başvurabilecek Projeler 

Kobi destekleri kapsamında sunulacak olan projelerin aşağıda yer alan faaliyetleri kapsaması gerekir. Bunları kapsaması halinde, istediğiniz gibi başvuruda bulunabilirsiniz. Bu faaliyet alanları ve konuları: 

 • Telekomünikasyon 
 • Bilgisayar, optik ve elektronik ürünlerin imalatı 
 • Başka yerlerde sınıflandırılmamış ekipman ve makine imalatı 
 • Hava ve uzay araçları makine imalatı 
 • Makinelerin, ekipmanların kurulum ve onarımı 
 • Veri işleme ve barındırma ile ilgili faaliyetler 
 • Bilgisayar programlama ve danışmanlık ile ilgili faaliyetler 

Kobi Desteğinin Kullanılacağı Faaliyet Alanları 

Kobi desteğinden yararlanan kişilerin, almış oldukları destekle gerçekleştirebilecekleri faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 • İmalat sanayi alanında nesneler için internet 
 • Büyük verilerin analitik yöntemlerle işlenerek, imalat sanayi alanında kullanımı 
 • İmalat sanayi alanında endüstriyel robot teknolojileri 
 • Akıllı sensör teknolojileri 
 • İmalat sanayinde siber güvenlik alanı 
 • İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri 
 • Siber fiziksel ve akıllı fabrika sistem ve bileşenleri 
 • İmalat sanayinde sanal gerçeklik teknolojileri ve artırılmış gerçeklik 

Yukarıda yer alan faaliyet alanları için sizler de başvuru yapabilir ve sizlere sağlanan Kobi desteklerinden yararlanabilirsiniz. 

Kobilere Verilecek Olan Destek Tutarı 

Kobilere verilen destekler kişilerin özelliklerine ve genel olarak sunmuş oldukları projeye göre verilmektedir. Bu süreçte özellikle geri ödemeli ve ödemesiz olarak farklı destek tutarı söz konusu olabilecektir. Buna göre verilecek olan destek tutarları: 

Geri ödemesiz 900.000 TL

Geri ödemeli 1.100.000 TL

Toplam 2.000.000 TL

Geri ödemesiz 900.000 TL (Personel Gideri)

Geri ödemeli 1.100.000 TL (Makine Teçhizat)

Geri ödemeli 400.000 TL (Yazılım Gideri)

Geri ödemeli 400.000 TL (Yurtdışı ulaşım ve konaklama, danışmanlık, eğitim vb.)

İmalat sanayi sektörü teknoloji ve dijitalleşme Kobi desteği ile yukarıda yer alan tutarları alabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken koşulları sağlamanız halinde, 17 Ocak 2023 son başvuru tarihine yetkili kurumlara başvurabilirsiniz.

-------------------------------------------

 

İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması

İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere destek projesi sayesinde küçük ve orta ölçekli olan işletmeler hem rekabet güçlerinin hem de verimliliklerini artırmaktadır. Bu alanda sunulan projelerin kabul edilmesi ile birlikte sizlere sağlanan son derece önemli teşvikler vardır. Birçok amaçla sunulan bu destekler nelerdir ve nasıl alınır birlikte inceleyelim. 

İmalat Sanayi Sektöründeki KOBİ’lere Neden Destek Verilir? 

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lere destek pek çok amaçla verilebilir. Rekabet güçlerinin artırılması ve daha verimli üretim yapılması da bu amaçların başında gelir. Kobilerin güçlü olması ve verimli bir biçimde üretim yapılabilmesi, ülke ekonomisi için de son derece önemlidir. Kobilere sağlanan gerek geri ödemeli gerek geri ödemesiz olarak çok önemli tutarlar söz konusudur. Alınan destekle birlikte üretim geliştirilebilir ve üretim kapasitelerinin daha yüksek olması için gerekli çalışmalar yapılabilir. Sizler de imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor ve Kobi olarak bu desteklerden yararlanmak istiyorsanız, başarılı bir başvuru süreci ile birlikte kolayca bu destekten yararlanabilirsiniz. 

Hangi Projeler İçin Destek Alınabilir? 

Kobilerin destekten yararlanmak için yetkili bakanlıklara proje sunması gerekir. Bu projelerin konusu da aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 • Ürün kalitesinin artırılmasına ve ürün kalitesinin sürekliliğine ilişkin proje
 • Üretimde verimliliğin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak imalat süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin proje
 • Ölçüm ve analiz altyapısının iyileştirilmesine yönelik proje
 • Katma değerli üretim kapasitelerinin ve ürün geliştirme kapasitelerinin artırılmasına yönelik proje 

Kobilere Verilen Destek Tutarı 

Kobilere verilen destek tutarı kendi içinde farklı üst limitlere sahiptir. Başvuran Kobilerin hepsine aynı tutarda destek sağlanmaz. İmalat sanayi alanında hizmet veren Kobilere verilen en önemli destek tutarları aşağıdaki gibidir: 

 • Geri ödemesiz 200.000 TL
 • Geri ödemeli 1.300.000 TL
 • Toplam 1.500.000 TL
 • Geri ödemesiz 200.000 TL (Personel Gideri İçin)
 • Geri ödemeli 1.200.000 TL (Makine Teçhizat)
 • Geri Ödemeli 300.000 TL (Yazılım Giderleri)
 • Geri Ödemeli 200.000 TL (Eğitim, Danışmanlık, Test Analiz, Belgelendirme)

İmalat Sanayi KOBİ’lerine destek ve teşvik programlarına dahil olmak istiyorsanız, 17 Ocak 2023 tarihine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. 

-----------------------------------------

İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması

İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi dijital teknoloji Kobi desteği bu alanda faaliyet gösteren Kobilerin, üretim sürecinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeylerinin artırılmasına yönelik verilen desteklerdir. İmalat Sanayi alanında hizmet veren Kobiler, yapacakları faaliyetlerde daha fazla dijital teknolojilerden yararlanmalıdır. Bu amaçla da devlet tarafından son derece önemli destekler sağlanmaktadır. Bu desteğin sağlanması için de kişilerin gerçekli koşulları sağlaması ve sonrasında da başarılı bir başvuru süreci geçirmesi gerekir. 

İmalat Sanayi Alanında Kobilere Sağlanan Destek İçin Projeler 

İmalat sanayi sektörü Kobi destekleri için yetkili kurumlara projeler sunulması gerekir. Bu projelerin de belirli alanlarda olması gerekir. Bu faaliyet alanları: 

 • Büyük verilerin analitik yöntemler kullanılarak işlenmesi ve imalat sanayilerinde kullanılması 
 • İmalat sanayisi için nesnelerin interneti 
 • İmalat sanayisinde kullanılan endüstriyel robot teknolojileri 
 • İmalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri 
 • İmalat sanayisinde siber güvenlik 
 • İmalat sanayisinde esnek ve akıllı otomasyon sistemleri 
 • İmalat sanayisinde kullanılan artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri 

Sağlanan Kobi Destek Tutarı 

Kobi destek tutarı kişilerin faaliyet alanlarına göre uygun olarak belirlenmektedir. Geri ödemeli ve ödemesiz olarak sunulan toplam destek tutarları aşağıdaki gibidir: 

Geri ödemesiz 400.000 TL

Geri ödemeli 1.600.000 TL

Toplam 2.000.000 TL

Geri ödemesiz 400.000 TL (Personel Gideri)

Geri ödemeli 1.200.000 TL (Makine Teçhizat)

Geri Ödemeli 600.000 TL (Yazılım Gideri)

Geri Ödemeli 400.000 TL (Eğitim, Danışmanlık, Test Analiz, Belgelendirme)

Kobilerin Dijital Teknolojilerden Yararlanma İçin Alacağı Destek Başvuru Tarihi 

Dijital teknoloji Kobileri desteği projelerinden yararlanmak isteyen kişilerin, başvuruda bulunması gerekir. Bu kişilerin başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlaması ve yetkili kurumlara başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru için son tarih ise 17 Ocak 2023 olmaktadır. Bu tarihe kadar gerekli koşulları sağlayan kişilerin mutlaka ilgili kurumlara başvurması ve sonuç olarak da verilen desteklerden yararlanması gerekmektedir. 

İmalat sanayi dijital teknolojileri Kobi desteği ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları, danışmanlık hizmetleri ile öğrenebilirsiniz. Kobilere sağlanan tüm teşvik ve destekler için de aynı şekilde danışmanlık firmalarından bilgi alabilirsiniz. Bu sayede de başvuru sürecini çok daha etkili bir biçimde yönetebilirsiniz.

 

Bizimle İletişime Geçin