İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektörü teknoloji geliştirici Kobi desteği projesi sayesinde İmalat Sanayi sektöründe yer alan ve dijitalleşme sürecine katkıda bulunan teknoloji geliştiricileri yapmış olduğu faaliyetler için destekten yararlanabilir. Bu projeden yararlanmak isteyen Kobilerin bazı koşulları yerine getirmesi ve daha sonrasında da başarılı bir şekilde başvuru yapması gerekmektedir. 

Projeye Başvurabilecek Projeler 

Kobi destekleri kapsamında sunulacak olan projelerin aşağıda yer alan faaliyetleri kapsaması gerekir. Bunları kapsaması halinde, istediğiniz gibi başvuruda bulunabilirsiniz. Bu faaliyet alanları ve konuları: 

 • Telekomünikasyon 
 • Bilgisayar, optik ve elektronik ürünlerin imalatı 
 • Başka yerlerde sınıflandırılmamış ekipman ve makine imalatı 
 • Hava ve uzay araçları makine imalatı 
 • Makinelerin, ekipmanların kurulum ve onarımı 
 • Veri işleme ve barındırma ile ilgili faaliyetler 
 • Bilgisayar programlama ve danışmanlık ile ilgili faaliyetler 

Kobi Desteğinin Kullanılacağı Faaliyet Alanları 

Kobi desteğinden yararlanan kişilerin, almış oldukları destekle gerçekleştirebilecekleri faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 • İmalat sanayi alanında nesneler için internet 
 • Büyük verilerin analitik yöntemlerle işlenerek, imalat sanayi alanında kullanımı 
 • İmalat sanayi alanında endüstriyel robot teknolojileri 
 • Akıllı sensör teknolojileri 
 • İmalat sanayinde siber güvenlik alanı 
 • İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri 
 • Siber fiziksel ve akıllı fabrika sistem ve bileşenleri 
 • İmalat sanayinde sanal gerçeklik teknolojileri ve artırılmış gerçeklik 

Yukarıda yer alan faaliyet alanları için sizler de başvuru yapabilir ve sizlere sağlanan Kobi desteklerinden yararlanabilirsiniz. 

Kobilere Verilecek Olan Destek Tutarı 

Kobilere verilen destekler kişilerin özelliklerine ve genel olarak sunmuş oldukları projeye göre verilmektedir. Bu süreçte özellikle geri ödemeli ve ödemesiz olarak farklı destek tutarı söz konusu olabilecektir. Buna göre verilecek olan destek tutarları: 

Geri ödemesiz 900.000 TL

Geri ödemeli 1.100.000 TL

Toplam 2.000.000 TL

Geri ödemesiz 900.000 TL (Personel Gideri)

Geri ödemeli 1.100.000 TL (Makine Teçhizat)

Geri ödemeli 400.000 TL (Yazılım Gideri)

Geri ödemeli 400.000 TL (Yurtdışı ulaşım ve konaklama, danışmanlık, eğitim vb.)

İmalat sanayi sektörü teknoloji ve dijitalleşme Kobi desteği ile yukarıda yer alan tutarları alabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken koşulları sağlamanız halinde, 11 Ocak 2023 son başvuru tarihine yetkili kurumlara başvurabilirsiniz.