İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere destek projesi sayesinde küçük ve orta ölçekli olan işletmeler hem rekabet güçlerinin hem de verimliliklerini artırmaktadır. Bu alanda sunulan projelerin kabul edilmesi ile birlikte sizlere sağlanan son derece önemli teşvikler vardır. Birçok amaçla sunulan bu destekler nelerdir ve nasıl alınır birlikte inceleyelim. 

İmalat Sanayi Sektöründeki KOBİ’lere Neden Destek Verilir? 

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lere destek pek çok amaçla verilebilir. Rekabet güçlerinin artırılması ve daha verimli üretim yapılması da bu amaçların başında gelir. Kobilerin güçlü olması ve verimli bir biçimde üretim yapılabilmesi, ülke ekonomisi için de son derece önemlidir. Kobilere sağlanan gerek geri ödemeli gerek geri ödemesiz olarak çok önemli tutarlar söz konusudur. Alınan destekle birlikte üretim geliştirilebilir ve üretim kapasitelerinin daha yüksek olması için gerekli çalışmalar yapılabilir. Sizler de imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor ve Kobi olarak bu desteklerden yararlanmak istiyorsanız, başarılı bir başvuru süreci ile birlikte kolayca bu destekten yararlanabilirsiniz. 

Hangi Projeler İçin Destek Alınabilir? 

Kobilerin destekten yararlanmak için yetkili bakanlıklara proje sunması gerekir. Bu projelerin konusu da aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 • Ürün kalitesinin artırılmasına ve ürün kalitesinin sürekliliğine ilişkin proje
 • Üretimde verimliliğin artması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak imalat süreçlerinin geliştirilmesine ilişkin proje
 • Ölçüm ve analiz altyapısının iyileştirilmesine yönelik proje
 • Katma değerli üretim kapasitelerinin ve ürün geliştirme kapasitelerinin artırılmasına yönelik proje 

Kobilere Verilen Destek Tutarı 

Kobilere verilen destek tutarı kendi içinde farklı üst limitlere sahiptir. Başvuran Kobilerin hepsine aynı tutarda destek sağlanmaz. İmalat sanayi alanında hizmet veren Kobilere verilen en önemli destek tutarları aşağıdaki gibidir: 

 • Geri ödemesiz 200.000 TL
 • Geri ödemeli 1.300.000 TL
 • Toplam 1.500.000 TL
 • Geri ödemesiz 200.000 TL (Personel Gideri İçin)
 • Geri ödemeli 1.200.000 TL (Makine Teçhizat)
 • Geri Ödemeli 300.000 TL (Yazılım Giderleri)
 • Geri Ödemeli 200.000 TL (Eğitim, Danışmanlık, Test Analiz, Belgelendirme)

İmalat Sanayi KOBİ’lerine destek ve teşvik programlarına dahil olmak istiyorsanız, 11 Ocak 2023 tarihine kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.