İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi dijital teknoloji Kobi desteği bu alanda faaliyet gösteren Kobilerin, üretim sürecinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeylerinin artırılmasına yönelik verilen desteklerdir. İmalat Sanayi alanında hizmet veren Kobiler, yapacakları faaliyetlerde daha fazla dijital teknolojilerden yararlanmalıdır. Bu amaçla da devlet tarafından son derece önemli destekler sağlanmaktadır. Bu desteğin sağlanması için de kişilerin gerçekli koşulları sağlaması ve sonrasında da başarılı bir başvuru süreci geçirmesi gerekir. 

İmalat Sanayi Alanında Kobilere Sağlanan Destek İçin Projeler 

İmalat sanayi sektörü Kobi destekleri için yetkili kurumlara projeler sunulması gerekir. Bu projelerin de belirli alanlarda olması gerekir. Bu faaliyet alanları: 

  • Büyük verilerin analitik yöntemler kullanılarak işlenmesi ve imalat sanayilerinde kullanılması 
  • İmalat sanayisi için nesnelerin interneti 
  • İmalat sanayisinde kullanılan endüstriyel robot teknolojileri 
  • İmalat sanayisinde akıllı sensör teknolojileri 
  • İmalat sanayisinde siber güvenlik 
  • İmalat sanayisinde esnek ve akıllı otomasyon sistemleri 
  • İmalat sanayisinde kullanılan artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri 

Sağlanan Kobi Destek Tutarı 

Kobi destek tutarı kişilerin faaliyet alanlarına göre uygun olarak belirlenmektedir. Geri ödemeli ve ödemesiz olarak sunulan toplam destek tutarları aşağıdaki gibidir: 

Geri ödemesiz 400.000 TL

Geri ödemeli 1.600.000 TL

Toplam 2.000.000 TL

Geri ödemesiz 400.000 TL (Personel Gideri)

Geri ödemeli 1.200.000 TL (Makine Teçhizat)

Geri Ödemeli 600.000 TL (Yazılım Gideri)

Geri Ödemeli 400.000 TL (Eğitim, Danışmanlık, Test Analiz, Belgelendirme)

Kobilerin Dijital Teknolojilerden Yararlanma İçin Alacağı Destek Başvuru Tarihi 

Dijital teknoloji Kobileri desteği projelerinden yararlanmak isteyen kişilerin, başvuruda bulunması gerekir. Bu kişilerin başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlaması ve yetkili kurumlara başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru için son tarih ise 11 Ocak 2023 olmaktadır. Bu tarihe kadar gerekli koşulları sağlayan kişilerin mutlaka ilgili kurumlara başvurması ve sonuç olarak da verilen desteklerden yararlanması gerekmektedir. 

İmalat sanayi dijital teknolojileri Kobi desteği ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları, danışmanlık hizmetleri ile öğrenebilirsiniz. Kobilere sağlanan tüm teşvik ve destekler için de aynı şekilde danışmanlık firmalarından bilgi alabilirsiniz. Bu sayede de başvuru sürecini çok daha etkili bir biçimde yönetebilirsiniz.