Ürün Açıklaması

Öncelikli olarak imalat sanayiinde faaliyette bulunan işletmeler ile ihracatçı işletmeler başta olmak üzere yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarında kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Ürün Vadesi

Yatırım Kredisi -Azami 120 ay vade (ödemesiz dönem dahil)-Azami 24 ay ödemesiz dönem
İşletme Kredisi - -Azami 36 ay vade (ödemesiz dönem dahil)-Azami 6 ay ödemesiz dönem

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

  • Yatırım Kredisi: İşletmelerin sözleşme veya faturaya bağlı yatırım harcamalarının karşılanması
  • İşletme Kredisi: Yatırım kredisi kullanan firmaların yatırıma bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar

       Yatırım Kredisi:

  • Tek seferde yapılacak 50.000 TL üzeri yatırıma ilişkin harcamalar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
  • Turizm sektörü hariç olmak üzere, arsa ve bina yatırımları, ancak makine yatırımı ile birlikte yapılması halinde kefalet verilebilecektir.

      İşletme Kredisi:

  • Tek seferde yapılacak 20.000 TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
  • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
  • Kartlı ödeme sistemleri aracılığıyla kullandırılacak işletme kredileri için fatura ibrazı şartı aranmayacaktır.
  • Başvuru Süresi: 31.12.2023'e kadar