OSB fizibilitesi nedir ve nasıl hazırlanır konusu, gün geçtikçe daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Organize Sanayi Bölgeleri her ülkede ve şehirde, ekonomik açıdan çok önemlidir. Bu alanlarda yapılacak olan tüm çalışmalar ve yatırımlar hem bölge hem de bu faaliyetleri gerçekleştirecek olan kişiler için önemlidir. Organize sanayi Bölgesi kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm faaliyetler ve yatırımlar için mutlaka fizibilite raporu hazırlanmalıdır. 

OSB Fizibilitesi Nedir? 

OSB fizibilitesi bu alanlarda yapılacak olan faaliyetler ve yatırımlar için, öngörülebilir sonuçlara ulaşılmasına yönelik analizlerdir. Organize sanayi Bölgelerinde pek çok alanda hizmet kolları oluşturulur. Bunlara yönelik yatırımlar yapılır ve yapılan yatırımlar sayesinde de bölgelerin kalkınması amaçlanır. Bu alanlara yapılacak olan yatırımlarda çok daha titiz davranılması gerekir. Fizibilite çalışmaları, yapılacak olan faaliyetlerin ve yatırımların nasıl sonuçlanacağı ve ne kadar kar-zarar durumları ortaya çıkacağı konusunda bilgi verir. OSB için yapılan fizibilite çalışmalarında da aynı şekilde detaylı bir analiz çalışması gereklidir. 

Fizibilite Çalışmasında Kullanılan Değerler 

Organize Sanayi Bölgesi fizibilite raporu yapılmak istendiğinde, bazı önemli değerler kullanılır. Bu değerler, aşağı yukarı her fizibilite çalışmasında kullanılır. Fizibilite çalışmalarında kullanılan değerler aşağıdaki gibidir: 

  • Piyasa incelemesi: Organize sanayi Bölgesinde üretilecek olan hizmet ve mal, bu malın özellikleri, satış fiyatı, hangi pazarlarda satış yapılabileceği gibi önemli verilere ulaşılması için genel bir piyasa araştırılması yapılır. 
  • Kuruluş yeri incelemesi: işletmelerin sosyal ve iktisadi açıdan maliyetinin en az ve elde edilen faydanın ise en fazla olması amaçlanır. Bunun için yatırımın en uygun yere yapılması, işgücü, pazara yakınlık, hammadde ve ulaşım imkanları gibi değerler üzerinde durulur. 
  • Mali inceleme: işletmenin maliyeti, değişen ve sabit olan giderleri, sermayesi, nakit akışları ve üretime geçilmesi durumundaki nakit akışları gibi hususlar değerlendirilir. 
  • Teknolojik inceleme: Üretim esnasında kullanılan teknik ve teknolojik unsurlar ile alternatif olarak kullanılabilecek teknikler, makine ve teçhizatlar, istihdam edilecek olan personeller ve benzeri değerler yer alır. 
  • Hukuki inceleme: Yatırım projelerinde, hazırlanırken kuruluş yerinin seçilmesi, işletmenin faaliyete geçip malların pazarlanmasına kadarki süreçte kanun, yönetmelikler ve tüzük üzerindeki değerlendirmeler yer alır. 

Organize Sanayi Bölgesi Fizibilitesi Nasıl Hazırlanır? 

Organize sanayi bölgesi fizibilitesi hazırlanma sürecinde, yukarıda belirttiğimiz tüm değerlere ve verilere erişilmesi gerekir. Elde edilen verilerle birlikte, gerekli analizler yapılabilir. Bu verilerin elde edilme sürecinden, raporlanmasına kadar tüm sürecin profesyonel olarak yürütülmesi gerekir. Fizibilite raporu hazırlanırken, gerekli veriler toplanır ve bunlar uygun yöntemlerle birlikte analiz edilir. Yapılan analiz sonucunda da en detaylı şekilde rapor hazırlanmaktadır. Sonrasında da yapılan fizibilite çalışması, yetkili kurumlara sunulmak üzere uygun bir biçimde hazırlanmaktadır. 

OSB Fizibilite Raporu Fiyatları 

OSB fizibilite raporu fiyatları yapılacak olan fizibilite çalışmasının kapsamına göre belirlenir. İsterseniz fizibilite çalışmasını kendiniz de yapabilirsiniz. Ancak profesyonel bir biçimde hazırlanacak olan raporlar kadar etkili ve başarılı sonuç almayabilirsiniz. Bu raporun hazırlanması sürecinde hem hazırlama hem de danışmanlık hizmeti alınabilir. Alınacak olan hizmetin kapsamına göre de fiyatlandırma verilecektir. Fiyat konusunda bilgi almak istediğinizde, danışmanlık desteği veren firmalarla görüşme yapmanız ve onlardan bilgi almanız gerekecektir. 

OSB Fizibilite Raporu Danışmanlığı 

OSB fizibilite raporu danışmanlığı bu alanda yapılacak olan çalışmalara yardımcı olmak ve uygun bir biçimde raporun hazırlanmasını sağlamak için başvurulan bir hizmettir. OSB için hazırlanması gereken detaylı ve profesyonel fizibilite çalışmasında mutlaka danışmanlık desteğine başvurulması gerekir. Bunun için de alanında uzman ve tecrübeli danışmanlık firmaları ile görüşülmesi gerekir.