Tesis fizibilitesi nedir ve hangi durumlarda bu çalışmaların yapılması gerekir birlikte inceleyelim. Birçok iş kolu için zaman zaman fizibilite çalışması yapılır. Bunlar aslında bir işletmenin ya da tesisin ileriye dönük olarak yapılacak olan faaliyetlerden nasıl verim elde edilebileceği gibi sonuçların yer aldığı analiz çalışmalarıdır. Her iş kolunda bu tip çalışmalara gereksinim duyulur. Çünkü eper bir faaliyet için yatırım yapılacaksa ve bu açıdan bir tesisin tüm artı ve eksilerinin değerlendirilmesi gerekir.

Tesis Fizibilitesi Nedir?

Tesis fizibilitesi bir tesisin yapılacak olan faaliyet için uygun olup olmadığı ve yatırım için uygunluğu kontrol edilerek, çeşitli analizlerin yapılmasıdır. Tesis fizibilite çalışmalarında tesisin tüm özellikleri değerlendirilir ve sonrasında da verilerle birlikte etkili bir analiz çalışması yapılır. Sonrasında tüm bu veriler, bir rapor haline getirilerek yetkili kurumlara sunulur. Bu tesislere yatırım yapılması ya da devlet teşviklerinden yararlanma sürecinde genel olarak fizibilite çalışmaları gerekir. Yapılan fizibilite çalışması ile beraber, tesislerin yapılacak olan faaliyetler için ne kadar uygun olduğu sonucuna ulaşabilir.

Tesis Fizibilitesi Nasıl Hazırlanır?

Tesis fizibilite raporu hazırlanma sürecinde belirli unsurlardan ve verilerden yararlanılır. Bu süreçte özel olarak geliştirilen yöntemler kullanılır. Veriler sonucunda detaylı bir biçimde tesis fizibilitesi hazırlanmaktadır. Yapılan fizibilite raporunda hem tesisin genel durumu hem de gelecekte nasıl kar-zarar durumu olacağı gibi sonuçlara ulaşılır. Yani hazırlanma sürecinde temel olarak bazı verilerden yararlanılır. Elde edilen veriler neticesinde, tesis için önemli bir karne oluşturulur. Bu karneyle birlikte tesislerin aynı zamanda değeri de ortaya çıkar. Hem yatırımcı hem işletmeci hem de tesislere teşvik verecek olan kurumlar için çok daha net bir çalışma ortaya çıkar.

Tesis Fizibilite Raporu Hazırlanması

Tesis fizibilite raporu hazırlanması sürecinde mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Fizibilite raporları içinde pek çok veri ve çalışma yer alır. Bu veriler doğrultusunda da tesisin tamamen geleceği belirlenir. Tesislerde neler yapılabileceği ve hangi faaliyetler için uygun olduğu gibi sonuçlara ulaşılabilir. Tüm verilerle birlikte tesisler için ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak olan riskler önceden öngörülebilir. Bu öngörü sonucunda da önceden önlem alınabilir. Her açıdan tesisler için fizibilite çalışması yapılması çok önemlidir.

Tesis Fizibilite Çalışması Neden Gereklidir?

Tesis fizibilitesi çalışması pek çok sebeple gereklidir. Çalışmanın genel olarak yapılma amaçları ve çalışmanın nedenleri aşağıdaki gibidir:

  • Herhangi bir tesis için yatırım yapılmak istendiğinde, bu tesisin yatırım için uygun olup olmadığının anlaşılması için rapor gereklidir.
  • Fizibilite raporu ile birlikte o tesiste yapılmak istenen faaliyet yapılmalı mı bu sonuca varılır. Bu da hem faaliyeti yapacak olan kurum hem de bu tesise yatırım yapmak isteyen kişiler için çok önemlidir.
  • Fizibilite çalışması sonucunda tesislerde nasıl bir çalışma yapılması gerektiği ve en önemlisi de riskler önceden tespit edilir. Elde edilen sonuçlara göre de gerekli önlemler alınabilir.
  • Devlet ve özel kuruluşlar tarafından verilen teşviklerin alınması için yapılan tesis fizibilite çalışmasının sunulması ve bu tesisin verilecek olan teşvik için uygun olup olmadığının kanıtlanması gerekir.

Tesis Fizibilitesi Danışmanlığı

Tesisler için yapılacak olan fizibilite çalışması için danışmanlık desteği alınabilir. Danışmanlık desteğinde, tesisler için nasıl fizibilite raporu hazırlanabileceği, raporun hazırlanma süreci hakkında destek alınır. Tesis fizibilitesi danışmanlığı ile hazırlanacak olan fizibilite çalışması çok daha profesyonel ve etkili olacaktır. Danışmanlık desteği ile beraber daha etkili ve faydalı fizibilite çalışması yapmak için bu alanda destek veren danışmanlık firmaları ile görüşebilirsiniz.