Üretim tesisi fizibilitesi nedir ve hangi durumlarda bunların hazırlanması gerekir birlikte inceleyelim. Bir alanda yapılacak olan faaliyetlerin uygunluğunun ve genel olarak nasıl bir sonuç vereceğinin öngörülmesine yönelik olarak hazırlanan fizibiliteler, birçok açıdan gereklidir. Yapılan fizibilite çalışmaları bazen yetkili kurumlara teslim edilirken bazen de potansiyel yatırımcılara sunulur. İsterseniz kendi üretim tesisiniz için isterseniz de yatırım yapmak istediğiniz tesisle ilgili olarak böyle bir çalışma yaptırabilirsiniz. Her iki durumda da hazırlanan olan fizibilite çalışması son derece önemli ve gereklidir.

Üretim Tesisi Fizibilitesi Nedir?

Üretim tesisi fizibilitesi üretim tesislerinin uygunluğuna ve neler yapılması gerektiğine göre öngörülebilir sonuçların elde edildiği analizlerdir. Bir alanda üretim tesisi kurulmak istendiğinde, bu tesisin ne kadar uygun olduğunun ve nasıl bir işlem yapılması gerektiğinin tespit edilmesine yönelik yapılan bir çalışmadır. Birçok açıdan son derece önemli ve gereklidir. Özellikle bu tesiste yapılan olan faaliyetlerin desteklenmesi isteniyorsa buna göre bir rapor hazırlanmaktadır.

üretim tesisi fizibilitesi

Üretim Tesisi İçin Fizibilite Çalışması Neden Yapılır?

Üretim tesisi için fizibilite çalışması pek çok durumda ve birçok sebeple hazırlanması gerekir. Üretim tesisleri ülkelerde en çok önemsenen ve doğal olarak da üzerine en çok çalışmalar yapılan yerlerdir. Bu alanlarda yapılacak olan faaliyetlerin sorunsuz ve başarılı olması için de mutlaka öngörülebilir bir çalışma yapılması gerekir. Fizibilite çalışmalarında temel amaç, yapılacak olan faaliyetlerin uygunluğunun denetlenebilmesidir. Üretim tesisleri için fizibilite çalışması yapılır çünkü:

  • Bir alanda üretim tesisi kurmak istediğinizde, bu alanın tesis için uygun olup olmadığı ve uygun hale getirilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanız sağlanır.
  • Fizibilite çalışması ile birlikte üretim tesisleri için verilen teşviklerden ve desteklerden yararlanabilirsiniz.
  • Üretim tesislerine yapılacak olan yatırımlarda bu tesis için yatırım yapılıp yapılmaması gerektiği sonucuna ulaşılabilir.
  • Herhangi bir alanda üretim tesisi kurulmadan önce tüm riskler ve oluşabilecek sorunlar çok kolay bir biçimde tespit edilebilir.
  • Yapmış olduğunuz üretim tesisi fizibilite çalışması sayesinde tesisiniz için hem destek alabilir hem de yatırımlardan yararlanabilirsiniz.
  • Bazı ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar yapılmak istendiğinde, yetkili bakanlıklardan izin alınması gerekir. Bu amaçla da fizibilite çalışması yapılmaktadır.

Üretim Tesis Fizibilitesi Nasıl Hazırlanır?

 Üretim tesis fizibilitesi hazırlanırken, çeşitli verilerden ve bilgilerden yararlanılarak, detaylı bir analiz yapılır. Yapılan analizlerden sonuç olarak bir üretim tesisinin ne kadar uygun olduğu sonucuna ulaşılabilir. Oldukça etkili ve faydalı olan bu çalışmalar sonucunda da detaylı bir rapor hazırlanır. Üretim tesisleri için hazırlanan fizibilite raporlarında, genel olarak tesise ve tesiste var olan unsurlara göre çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Üretim tesisi fizibilite raporu yapılan tüm çalışmaların belirli bir düzen içerisinde sunum haline getirilmesidir. Üretim alanında hazırlanacak olan tesislerin uygunluğunun kontrol edilmesi ve elde edilen verilerle birlikte başarılı bir rapor hazırlanır. Fizibilite çalışması yapım sürecinde gerekli verilerin toplanması, analizlerin yapılması ne kadar önemli ise raporlama süreci de o kadar önemlidir. Üretim tesisleri için fizibilite çalışması yapmak istediğinizde, aynı zamanda başarılı bir raporlama çalışması yapmanız gerektiğini de unutmamanız gerekir.

Üretim Tesisi Fizibilitesi Danışmanlığı

Üretim tesisi fizibilitesi danışmanlığı üretim tesisleri için fizibilite çalışması yapmak ve bunları raporlamak istediğinizde sizlere destek verilmesidir. Bu alanda uzman ve tecrübeli kişilerden, fizibilite çalışmasının nasıl yapılması ve nasıl unsurların yer alması gerektiği konusunda direkt olarak hizmet alabilirsiniz. Ayrıca raporun hazırlanma sürecinde de sizlere gerekli destek verilecektir.