Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığının kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere veya şahıslara piyasada bulunan yatırım araçlarına dair kar-zarar tespiti yapma, riski en az ve getirisi en çok olan yatırım tekliflerini potansiyel yatırımcılara sunma gibi misyonları bulunmaktadır. Uzman kişiler tarafından yapılan bu danışmanlığın diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Piyasadaki sermaye kaynaklarının takip edip incelemek,
  • Yatırımcının genel profilinin çıkarmak,
  • Yatırımcının genel yapısına ve risk kapasitesine uygun sermaye kaynaklarının sunmak,
  • Yatırımcıların, yatırım kararlarını alırken doğru yönlendirmek,
  • Potansiyel yatırım kanallarının risk analizlerini yapmak,
  • Sermaye kanallarında yararlanırken gerekli yasal ve idari işlemler hakkında yatırımcılara bilgi vermek.

“Yatırım danışmanlığı piyasadaki yeni fırsatları değerlendirme, rakiplerin önüne geçme gibi konularda doğru stratejiyi oluşturma ve yol haritası belirleme noktasında ihtiyaç duyulan destek niteliğindedir.”

Yatırım danışmanlığı uzman bir kişi veya yatırım danışmanlığı şirketleri tarafından verilmektedir.

Peki neden yatırım danışmanınız olmalı?

Yatırım danışmanlığı piyasadaki yeni fırsatları değerlendirme, rakiplerin önüne geçme gibi konularda doğru stratejiyi oluşturma ve yol haritası belirleme noktasında ihtiyaç duyulan destek niteliğindedir. Firmaların, kurumların veya şahısların yeni yatırımların yanı sıra üretim kapasitesini artırma, pazar olanaklarını genişletme, dış ticaret faaliyetlerini aktif hale getirme, markalaşma, rekabet edebilirliği artırma gibi talepleri bulunmaktadır. Değişkenlik gösteren piyasa koşulları, ilerleyen teknolojiyi takip etme, sektörlerin dünyadaki gelişmeleri gibi yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin uzman olmayan kişilerce irdelenmeye çalışılması yatırım kararlarında yanlış adımlar atma veya karar vermede zorluk yaşanmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla yatırımcılar profesyonel adımlar atmak için bir danışmana veya danışmalık şirketine ihtiyaç duymaktadır.

İyi bir yatırım danışmanı veya yatırım danışmanı şirketi yatırımcının genel yapısını, finansal durumunu, risk alabilirliğini, rekabet edebilirliğini ve buna benzer birçok parametreyi göz önünde bulundurarak bir profil oluşturmaktadır. Piyasadaki uygun yatırım olanakları yatırımcıya talebi doğrultusunda veya herhangi bir talebi olmaksızın sunulmaktadır. Yatırım kararı alındıktan sonraki süreçte de danışman kişi veya şirket sürecin doğru şekilde ilerlemesi için yatırımcıya tavsiyelerde bulunarak yol göstermektedir. Sonuç olarak doğru yatırım kararları, doğru kaynak kullanımını ve karlılığı beraberinde getirmektedir.