Yenileme fizibilitesi nedir ve hangi durumlarda hazırlanması gereken rapordur birlikte inceleyelim. Yenileme projeleri yapılarda özellikle gerekli olan bir öngörülebilir çalışmadır. Her alanda yapılan yenileme çalışmalarında risklerin ve neler yapılması gerektiğinin belirlenmesinde etkilidir. Bu çalışmaların yapılma sürecinde nasıl bir yol izlenir ve neden yenileme fizibilite çalışması yapılır merak ediyorsanız, detaylı bilgi vermek istiyoruz.

Yenileme Fizibilitesi Nedir?

Yenileme fizibilitesi bir alanda yapılacak olan yenileme çalışmalarının nasıl sonuçlanacağı, nelere dikkat edilmesi ve yenileme için uygun olup olmadığının anlaşılması için yapılan analizlerdir. Fizibilite çalışmaları temel olarak yatırım yapılmak istenen her alanda ve her faaliyet için yapılması gereken bir çalışmadır. Böylece yapılacak olan yatırımların ve diğer faaliyetlerin sonuçları öngörülebilir. Fizibilite çalışması en basit ve net tanımı ile yapılacak olan bir işin sonuçlarının önceden tespit edilmesini sağlayan çalışmadır.

Yapılacak olan yenileme çalışmalarının maliyetinin, süresinin ve yenileme sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin tespiti için fizibilite çalışması gereklidir.

Yenileme Fizibilite Raporunun Amaçları

Yenileme fizibilite raporu pek çok amaçla hazırlanması gereken, detaylı bir analiz çalışmasıdır. Fizibilite çalışmasının genel amacı, yapılacak olan herhangi bir girişimin başarıya ulaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla yapılacak olan çalışmanın tüm yönlerinin önceden planlanması ve araştırılması gerekir. Fizibilite çalışmalarında, projenin hazırlanması ve sonrasında uygulama aşamasına kadar tüm süreç incelenir ve bu süreçlerde neler yapılması gerektiği belirlenir. Yapılan yenileme çalışması sürecinde, bazı engeller ve sorunlar çıkabilir. Fizibilite çalışması sayesinde bu önceden öngörüleceği için risk ortadan kaldırılabilir.

Yenileme projelerinde, öngörülemeyen pek çok maliyetler ve sorunlar çıkabilir. Fizibilite çalışması neticesinde, tüm bunlar önceden tespit edileceği ve en azından tahmin yürütülebileceği için de riskler minimumuma indirilebilir.

Yenileme Fizibilitesi Hazırlanma Süreci

Yenileme fizibilitesi raporu hazırla sürecinde belirli başlı çalışmaların sırasıyla yapılması gerekir. Bu çalışmalar ve raporun hazırlanma süreci aşağıdaki gibidir:

  • Güncel pazarın incelemesi yapılır.
  • Yatırım yerlerinin incelemesi yapılır.
  • Yapılacak olan proje için maliyet incelemesi yapılır.
  • Hukuki incelemeler yapılır ve yenileme çalışmasının yasal yükümlülüklere göre olması sağlanır.
  • Son olarak teknolojik ve teknik incelemeler yapılır.

Her inceleme aşamasında çeşitli sorular sorulur ve ayrıca verilerden yararlanılır. Bunların neticesinde de detaylı ve son derece etkili bir fizibilite çalışması ortaya konulur.

Yenileme Fizibilitesi Çalışmaları

Yenileme fizibilitesi çalışmaları bir alanda yapılacak olan yenilemenin ne kadar uygun ve gerekli olduğunun belirlenmesi için yapılır. Son yıllarda yapılarda gündemde olan kentsel dönüşüm sürecinde özellikle gerekli olan bir çalışmadır. Yapılan fizibilite çalışması ile birlikte, bir yapının kentsel dönüşüme uygun olup olmadığı belirlenir ve bunun sonucunda da hazırlanan raporlar, yetkililere sunulabilir. Bir bölgede yenileme yapmak için yatırım yapılması gerektiğinde de yine fizibilite çalışması gerekir. Böylece yapılacak olan yatırımın gerçekten başarılı olup olmayacağı sonuçları elde edilebilir.

Yenileme projeleri için hazırlanan fizibilite çalışmaları son derece önemli ve gereklidir. Bu alanda yapılacak olan tüm çalışmalar için sizlere çok ciddi bir ön çalışma sağlayacaktır.

Yenileme Fizibilitesi Danışmanlığı

Yenileme fizibilitesi hazırlanma sürecinde, danışmalık desteği alınarak daha profesyonel ve doğru bir çalışma yapılabilir. Fizibilite çalışmaları zaten tecrübe ve uzmanlık gerektirir. Bu alanda uzman kişilerle birlikte hem daha etkileyici hem de daha isabetli fizibilite çalışması yapılır. Yapılan fizibilite çalışmalarının, yetkili kurumlarca daha fazla beğenilmesini istiyorsanız sizler de danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yenileme fizibilitesi danışmanlığı ile sizler de yenileme projeleriniz için fizibilite çalışması yaptırabilirsiniz. Bu çalışmalar sonucunda da istediğiniz alanlarda yenileme çalışmaları yapabilirsiniz.