Sagalasos Teleferik Hattı Kurulumu Yatırım Fizibilitesi

Ağlasun merkezi ile Sagalassos Antik Kenti arasına kurulması planlanan teleferik hattının yatırım fızibilitesi hazırlanmıştır. Bu kapsamda yolcu taşıma hizmetine yönelik kapasite hesaplaması, sabit ve değişken maliyetler, işletme sermayesi ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplanmıştır. Hazırlanan fizibilite raporunun giriş bölümünde raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, raporun çalışma yöntemi, rapor için yapılan bulguların özeti yer almaktadır. Ayrıca giriş bölümünde sonuç ve öneriler kısmında yatırıma dair genel bilgiler verilmiştir. Raporun arka planı bölümünde; projenin yapılacağı bölgenin sosyoekonomik durumu, eğitim sektörü hakkında bilgiler, eğitim sektörüne yönelik uygulanan politikalar ve programlar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümün alt başlıkları arasında yasal mevzuat ve sektörle ilgili uygulanan destekler yer almaktadır. Yatırımın çeşitli planlarla ilgisi ve ilişkisi de bu bölümde ele alınmıştır. Raporda yer alan projenin gerekçesi bölümünde, projenin genel anlamda talep analizi ele alınmıştır. Ardından yatırımın konusunun satış, üretim ve pazarlama koşulları incelenmiştir. Yatırımın yapılacağı ilçe olan Ağlasun hakkında genel bilgilere de raporda yer verilmiştir. Ayrıca yatınmın teknik analizi, girdileri, organizasyon yapısı ve yönetimi, işletme dönemi gelir ve giderleri belirtilmiştir. Yatırımın finansmanı ve proje analizi başlığı altında finansal analiz, ekonomik analiz, sosyal analiz, bölgesel analiz, duyarlılık analizi ve risk analizi de raporda yer almaktadır. Yatırım maliyetleri, Euro üzerinden hesaplanmıştır. 


Yatırım Fizibilitesi İçin Kullanılan Kaynaklar

  • İşletmenin mevcut durumu değerlendirilmesi,
  • İhtiyaçları,
  • Kısa, orta ve uzun vadede beklentileri,
  • Mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan insan kaynakları,
  • Menkul ve gayrimenkul mevcutları,
  • Son üç yıllık mali performansları,
  • Mamul, yarı mamul ve hammadde temini,
  • Girdiler ve çıktılar,
  • Borç ödeme kabiliyetleri,
  • Var olan borç ödemeleri

gibi bilgiler kullanılarak yatırımcıya rekabet edebilecek, riskleri en aza indiren ve mevcut risklere karşı da önlemler içeren bir yatırım fizibilite dosyası hazırlanır.

Progem Danışmanlık olarak yatırım fizibilitesi konusunda dosyanın hazırlanması ve raporlanması aşamasında aktif olarak sürekli yanınızdayız. İletişim ve danışmanlık için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilir, uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.