Nanoteknoloji Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibilitesi

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir.  Yatırım hakkında bilgi alabilmek ve talep düzeyini ölçebilmek amacıyla kurum görüşmesi, firmalar ile yüz yüze görüşme ve anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, hibe ve teşvikler, ulusal ve yerel istatistikler incelenmiştir. Yatırım kapsamında tesiste elektrik ve manyetik özellikler ölçüm sistemi, UV-VIS spektrofotometresi, raman spektrometresi, FTIR spektrometresi, zetasizer, DSC, TGA/DTA, XRD, XPS, derinlik profili (XPS), magnetometre, magnetic saturation, magnetic remance, elektrik iletkenlik ölçer, electromagnetic interference shielding/VNA, nano parçacık/kompozit üretimi hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir.

İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı çalışması yürütülmüştür. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir.