Osmaneli İlçesinde Köyler Arası Ortaklaşa Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi Fizibilitesi

Fizibilitenin temel amacı; Bilecik ili Osmaneli ilçesine bağlı 21 köyde kurulması planlanan içme suyu ve tarımsal sulamadaki enerji bedellerini azaltacak güneş enerjisi santrali için teknik, ekonomik ve finansal analizlerin yapılmasıdır. Çalışmalarda yatırım yerinin ve mevcut elektrik sarfiyatının tespiti amacıyla saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yatırımın hedef kitlesi arasında yer alan çiftçiler ve onları temsil eden muhtarlara enerji birliği kurulmasına yönelik pratik bilgilerin paylaşıldığı 1 günlük seminer düzenlenmiştir. 280.220 metrekare toplam alanda kurulması ön görülen güneş enerjisi santralinde, 2mWe GES için 6.000 adet 400 watt mono kristal panel kullanılarak toplam 3.456.000 kW DA gücünde tasarım yapılmıştır. Tasarımda çevrede bulunan gölgeleme unsurları, tesisin güneşlenme açısı ve ışınım verileri dikkate alınmış olup arazinin açısına uygun şekilde entegre edilecek yatay panel yerleşimi planlanmıştır.

Fizibilitede kabul edilen varsayımlar ışığında yatırım sabit ve değişken maliyetleri, işletme sermayesi, finansman maliyetleri, nakit akım tablosu, indirgenmiş nakit akım tabloları, net bugünkü değer analizi, likidite analizleri, kârlılık ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplamaları yapılmıştır. Fizibilite raporunda geri dönüş süresine ilişkin 2 farklı senaryo değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki üretilen elektrik enerjisinin tamamının şebekeye verilmesi, diğeri ise ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin kullanılmasının ardından kalan elektriğin şebekeye verilmesi halinde yatırımın geri dönüş süresinin hesaplanmasıdır.