Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

Çalışmanın amacı, her türlü inşaat mühendisliği yapısının ve ilgili olabilecek tüm elamanların/bileşenlerin tasarımı, uygulaması ve kontrolü sırasında yeni teknolojilerin üretilmesi/yaygınlaşması için ihtiyaç duyulabilecek ulusal bir test merkezi, MARTEST, kurulmasına yönelik olarak bir fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesidir. MARTEST için potansiyel müşteri olabilecek kişi ve kurumlar ile bir anket çalışması yapılmış ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ilgili bölümlerde paylaşılmıştır. Gerekli literatür araştırmaları, dünyadaki ve Türkiye’deki diğer örnekler incelenmiş, elde edilen veriler işlenerek MARTEST’in uygun bir şekilde kurulmasına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. MARTEST için uygun bir yatırım yeri olup olmadığı araştırılmış ve ilgili çalışmalar yapılmıştır. Test merkezinin kapasitesine göre gerekli makine ekipmanları ve cihazlar belirlenmiştir. Yatırımın gerçekleşmesi durumunda bu süreçte ve işletme döneminde belirlenmiş hedeflerin faaliyetlerini gerçekleştirecek işgücünün nitelikleri ve sayısı belirlenmiştir. MARTEST için belirlenen kurulu kapasiteye göre sabit yatırım tutarının, işletme gelir-giderlerinin ve işletme sermayesinin ihtiyaçları belirlenmiştir. MARTEST yatırımı için gereken finansmanın nasıl karşılanacağı, proforma gelir-gider-nakit akımları, amortisman hesapları, katma değer hesaplamaları, iç karlılık, yatırımın geri dönüş süresi ve duyarlılık analizleri yapılmıştır.