Kobigel desteği, Türkiye'de kobi ve girişimcilerin işletmelerini desteklemek amacıyla uygulanan bir programdır. Bu program kapsamında, kobi ve girişimcilerin işletmelerine çeşitli destekler verilebilir. Örneğin, finansal destek, pazarlama desteği, ücretsiz danışmanlık hizmetleri ve eğitimler gibi hizmetler sağlanabilir.

KOSGEB, Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak adlandırılan bir kurumdur. KOSGEB, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli destekler sağlar. Bu destekler arasında, finansal destek, danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve pazarlama desteği gibi hizmetler yer alır.

Kobigel desteği ise, KOSGEB tarafından kobi ve girişimcilerin işletmelerine sağlanan bir destek programıdır. Bu program kapsamında, kobi ve girişimcilerin işletmelerine çeşitli destekler verilebilir. Örneğin, finansal destek, pazarlama desteği, ücretsiz danışmanlık hizmetleri ve eğitimler gibi hizmetler sağlanabilir.

Kobigel desteği için başvuru yapmak isteyen kobi ve girişimciler, İletişim sayfamızdan bize ulaşarak başvuru ve detaylı bilgi alabilirler.

KobiGel 2023 - Kobi Gelişim Destek Programı

Kobigel, kobi ve girişimcilerin işletmelerine çeşitli destekler sağlar. Bu destekler arasında şunlar yer alabilir:

  1. Finansal destek: Kobigel, kobi ve girişimcilerin işletmelerine finansal destek sağlar. Bu destekler arasında, kredi desteği, katılım belgesi desteği, kredi kullandırım desteği gibi hizmetler yer alabilir.

  2. Danışmanlık hizmetleri: Kobigel, kobi ve girişimcilerin işletmelerine ücretsiz olarak danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu hizmetler arasında, pazarlama danışmanlığı, muhasebe danışmanlığı, üretim danışmanlığı gibi hizmetler yer alabilir.

  3. Eğitimler: Kobigel, kobi ve girişimcilerin işletmelerine yönelik eğitimler düzenler. Bu eğitimler arasında, pazarlama eğitimleri, muhasebe eğitimleri, üretim eğitimleri gibi eğitimler yer alabilir.

  4. Pazarlama desteği: Kobigel, kobi ve girişimcilerin işletmelerine pazarlama desteği sağlar. Bu destekler arasında, ürünlerinizin tanıtımı için çeşitli reklam ve promosyon çalışmaları düzenlenebilir.

KOSGEB KOBİGEL Programı Destek Unsurları Nelerdir?

Hizmet giderleri için: Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
Makine – teçhizat ve yazılım giderleri için:
Geri ödemeli destek oranı ile finansal kiralama oranı (%60 x %70 x finansal kiralama oranı) üzerinden finansal kiralama masrafına geri ödemesiz destek verilir.

Geri ödemesiz destek oranı (%60 x %30) üzerinden finansal kiralama peşinat bedeline geri ödemesiz destek verilir.
Personel giderleri için: Belirli limitler dâhilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Program kapsamında verilecek desteğin üst limiti 450.000 TL (geri ödemesiz), 1.050.000 TL geri ödemeli olmak üzere 1.500.000 TL’dir. En az 6 ay, en fazla 36 ay için geçerlidir.

KOSGEB KOBİGEL Programı Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri projenin – çağrının hazırlandığı temaya istinaden KOBİGEL Proje Teklif Çağrısı’nda belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir.
Bu kapsamda proje faaliyet giderleri arasında yer almayan net olarak belirtişmiş unsurlar mevcuttur. Bunlar;
1) Gayrimenkul alım & satımı
2) Yapılacak – proje aşamasındaki bina inşaatı
3) Tefrişat
4) Proje kapsamı dışında taşıt aracı alım ve kiralama
5) Proje kapsamında yer almayan – gerek duyulmayan personellerin projeye eklenmesi ve oluşan personel giderleri ile genel olarak vergiler desteklenmez.
Proje kapsamında desteklenecek giderlerin belirlenmesi ve bu giderlerin toplamı ile destek türleri kurul tarafından belirlenmekte ve her sene değişmektedir.

KOSGEB KOBİGEL Programı Mevzuatı Nedir?

KOSGEB KOBİGEL Programı kapsamında dikkat edilmesi gerekenler, amaçlar, başvuru şartları, proje giderleri, destek unsurları, çağrı açılış – bitiş tarihleri, kimlerin başvuru yapabileceklerine dair tüm bilgiler ilgili bölümlerde yer almaktadır. Başvuru süresince dikkat edilmesi gerekenler, proje başlıkları, gider kalemlerinin doğru bir şekilde planlanması ve proje üzerinde listelenmesi gerekmektedir.

KOSGEB KOBİGEL Programı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tüm programlarda olduğu üzere KOSGEB KOBİGEL Programında da dikkat edilmesi gereken unsurlar, yatırım yapılması planlanan projeler – alanlar mevcuttur.
a) KOSGEB KOBİGEL tarafından her sene açıklanan çağrının dikkatle okunması, hangi unsurları karşılayacağının belirlendikten sonra harekete geçilmesi ve projenin içeriğinin & kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. İhtiyaçlar doğrultusunda değil şartlar birbirini karşılamalıdır.
b) Projede yer alacak giderlerin mutlaka gerekçeleriyle birlikte belirtilmesi, işletmenin genel ihtiyaçlarının veya proje dışındaki diğer alakasız giderlerin bu kapsamda yer almaması gerekmektedir. c) Proje kapsamında hazırlanacak içerikte faaliyet ve amacının ardından gider türü yazılmalıdır, sebepsiz & amaçsız şekilde eklenen hiçbir gider proje kapsamına alınmamaktadır.
d) Proje kapsamında alınacak ürünlerin, tedarik edilecek yazılım unsurlarının proje içerisinde net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Farklı alanlara hizmet edecek unsurların farklı satır – bölümlerde amaçlarıyla birlikte net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
e) Gider olarak gösterilecek unsurun temel özellikleri ve nitelikleri belirtilmelidir, herhangi marka, model vb. ürünün direkt belirli bir markaya modele ait olduğunu gösterecek açıklamalardan kaçınılmalıdır.
f) Senede 1 defa belirli dönemlerde açılması sebebiyle sistemde oluşabilecek sorunlardan kaynaklı olarak başvurunun yapılamaması ihtimali dahilinde, program çağrısı yapıldıktan sonra çalışmalara başlanmalı, mümkün olduğunca program bitişinden erken tarihlerde başvuru süreçleri sistemler üzerinden tamamlanmalıdır.
g) Harcamalar – gösterilen giderler anlaşmalı bankalar aracılığıyla şeffaf bir şekilde gösterilmeli ve işlemleri yapılmalıdır. Firma ortakları, akrabalar, tedarikçiler üzerinden herhangi bir işlem mutlaka yapılmamalıdır. Firmalar bu konuda çok dikkatli davranmamakla birlikte projenin en kilit noktasında sorun yaşayabilmektedirler.
Programlarında olduğu gibi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Proje tüm niteliklere uygun şekilde yazılsa bile başvuru sürecinde yapılan hatalar nedeniyle birçok proje değerlendirilme sürecine alınmamaktadır.

KOSGEB KOBİGELProgramı Başvuru Şartları Nelerdir?

İçeriğimizin belirli kısımlarında başvuruya yönelik şartlar, unsurları genel olarak farklı başlıklar üzerinden belirttik. Ancak proje kapsamında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de projelerin başlıkları / faaliyet alanlarıdır. Bunlar;
- İmalat Endüstrisinde Büyük Veri İşlenmesi & Tutulması ve Kullanımı
- İmalat Endüstrisi Kapsamında Nesnelerin İnterneti (IoT)
- İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
- Akıllı Sensör Teknolojileri
- Yapay Zekaya (AI) Dayalı Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
- İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
- İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

KOSGEB KOBİGELProgramına Kimler Başvuru Yapabilir?

KOSGEB KOBİGEL Programına Küçük ve Ortak Büyüklükte İşletmeler olarak adlandırılan KOBİ sınıfı işletmeler başvuru yapabilmektedir. Faaliyet alanının proje destek unsurları arasında yer alması, giderlerine uygun yatırım yapılması gibi kriterler bulunmaktadır. İşletmelerin – firmaların programdan yararlanabilmeleri için KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

2022 - 01 Proje Teklif Çağrısının Amacı

Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenecek ve bu şekilde; sanayi sektörü yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilecektir.

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısına Başvuru Koşulları Nelerdir?

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:
• 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
• 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
• 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
• 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
• 61 Telekomünikasyon 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
• 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

2022 – 01 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenecek Gider Grupları

• Personel Giderleri: Mevcut ve yeni personel için 900.000 TL’ye kadar geri ödemesiz(EN Fazla 6)
• Makine-Teçhizat Giderleri : 1.100.000 TL’ye kadar geri ödemeli
• Yazılım Giderleri: 400.000 TL’ye kadar geri ödemeli
• Hizmet Alım Giderleri: 400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Destek Oranı

Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.)

Diğer Başvuru Koşulları

Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.
• Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır (2021 yılında kurulan işletmeler için 2020 yılı KOBİ Beyannamesinin onaylı olması koşulu aranmaz.).
• Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2021 yılında net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.
• Proje konusu ürün / yazılımın çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde veya ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süre içinde kamu kurumlarının proje desteğiyle geliştirilerek başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilerek olumlu sonuçlandırılmış olması ya da Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılmış olması şarttır.Kurumdan alınacak yazı projede sunulacaktır.

Uygun Proje Konuları Nelerdir?

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda; - mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak ve / veya - Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı*
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti*
3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri*
4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri*
5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri*
6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik*
7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri*

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 900.000 TL
Geri ödemeli 1.100.000 TL
Toplam 2.000.000 TL

Destek Oranı

• Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.)
• Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Son Başvuru: 17 Ocak 2023 - 23:59

2022 - 02 Proje Teklif Çağrısının Amacı

• İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmektedir.
• İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması halinde işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması esastır.
• Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısına Başvuru Koşulları Nelerdir?

• İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir

2022 – 02 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Diğer Başvuru Koşulları Nelerdir?

• Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.
• Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır (2021 yılında kurulan işletmeler için 2020 yılı KOBİ Beyannamesinin onaylı olması koşulu aranmaz.).
• 2021 yılı KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir
NOT: Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını geçemez.

Uygun Proje Konuları Nelerdir?

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz: 400.000 TL
Geri ödemeli 1.600.000 TL
Toplam 2.000.000 TL

Desteklenecek Proje Gider Grupları Nelerdir?

• Personel Giderleri: Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni* personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. 400.000 TL’ye kadar geri ödemesiz
• Makine-Teçhizat Giderleri: 1.200.000 TL’ye kadar geri ödemeli
• Yazılım Giderleri: 600.000 TL’ye kadar geri ödemeli
• Hizmet Alım Giderleri: 400.000 TL’ye kadar geri ödemeli

Destek Oranı

• Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin % 100’ü Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.)
• Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.
Son Başvuru: 17 Ocak 2023 - 23:59

ÖNEMLİ NOT

• KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarılı tamamlanmayan ya da sonlandırılan işletmeler, proje süresinin bitiş tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz. Proje süresi bitmeden önce sonlandırılan projeler için proje bitiş tarihi, sonlandırmaya ilişkin kurul kararı tarihidir.
• KOBİGEL Programı kapsamındaki başarılı tamamlanan bir projeden sonra yeni bir proje başvurusu, proje süresinin bitiş tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra yapılabilir.

2022 - 3 Proje Teklif Çağrısının Amacı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” proje teklif çağrısı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır

Proje Başvuru Tarihleri

17 Ocak 2023

Başvuru Koşulları

Ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmeler başvurabilecektir

Diğer Başvuru Koşulları

• Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutması esastır.
• Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır (2021 yılında kurulan işletmeler için 2020 yılı KOBİ beyannamesinin onaylı olma şartı aranmaz)

Proje Bütçesi Özel Sınırı

• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2021 yılı net satış hasılatını geçemez.

Uygun Proje Konusu

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler “rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki konulardan birini içeren proje sunabilecektir.
1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi
2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması
3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması
4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi

Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 200.000 TL
Geri ödemeli 1.300.000 TL
Toplam 1.500.000 TL

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

Personel Giderleri: 200.000 TL’ye kadar geri ödemesiz
Proje Kapsamında en fazla 2 yeni* personel desteklenebilir
* Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (desteklemeye ilişkin kurul kararının KOSGEB evrak kayıt tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır
Makine-Teçhizat Giderleri: 1.200.000 TL’ye kadar geri ödemeli
Yazılım Giderleri: 300.000 TL’ye kadar geri ödemeli
Hizmet Alım Giderleri:200.000 TL ye kadar Geri ödemeli

Destek Oranı

• Personel dışındaki giderler için % 85 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin tamamı Teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir.)
• Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda, (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilir.

Kobilerin Dijital Teknolojilerden Yararlanma İçin Alacağı Destek Başvuru Tarihi 

Dijital teknoloji Kobileri desteği projelerinden yararlanmak isteyen kişilerin, başvuruda bulunması gerekir. Bu kişilerin başvuru sürecinde gerekli belgeleri tamamlaması ve yetkili kurumlara başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru için son tarih ise 17 Ocak 2023 olmaktadır. Bu tarihe kadar gerekli koşulları sağlayan kişilerin mutlaka ilgili kurumlara başvurması ve sonuç olarak da verilen desteklerden yararlanması gerekmektedir. 

İmalat sanayi dijital teknolojileri Kobi desteği ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları, danışmanlık hizmetleri ile öğrenebilirsiniz. Kobilere sağlanan tüm teşvik ve destekler için de aynı şekilde danışmanlık firmalarından bilgi alabilirsiniz. Bu sayede de başvuru sürecini çok daha etkili bir biçimde yönetebilirsiniz.

 

Bizimle İletişime Geçin