Beş Yıldızlı Termal Otel Fizibilitesi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Kurulacak Beş Yıldızlı Termal Otel İçin bir adet ekonomik fizibilite ve avan proje hazırlanmasıdır. . Fizibilitenin içeriğinde pazar araştırmasına ve pazarlama planlamasına, hammadde ve diğer girdi planlaması, insan kaynakları planlaması ve üretim planlamasına yer verilmiştir. Fizibilite çalışmasında finansal analizler altında sabit yatırım tutarı, işletme sermayesi, toplam yatırım ihtiyacı, finansal kaynak planlaması ve nakit akım hesabı belirlenmiştir. Ekonomik analizlerde ise net bugünkü değer analizine, ayrıntılı tahmini gelir tablosuna, bilanço ve finansal oranlar ile sonuçlarının değerlendirilmesine yer verilmiştir. Fizibilitenin son kısmında varsayımlar ve avan projeye yer verilmiştir.