Geriatri Turizm Tesisi Kurulumuna Yönelik Ön Fizibilite Raporu

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Proje hakkında bilgi alabilmek amacıyla kurum görüşmesi ve teknik çalışmalar için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, hibe ve teşvikler, ulusal ve yerel istatistikler incelenmiştir.

Yatırım kapsamında tesiste psikoterapi, rehabilitasyon, konaklama, apart ve diğer sağlık hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir.

İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı çalışması tahmini kapalı alanlar belirlenmiştir. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.