Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kırsal alanlarda yapılacak olan yatırımların desteklenmesi amacıyla, verilen teşvikleri kapsamaktadır. 2023 yılı için verilecek olan teşvikler için başvurular da başlamıştır. Kırsal alanlarda faaliyet gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için, doğal olarak başvuru süreci ve bu sürecin nasıl yönetileceği konusu son derece önemlidir. Kırsal kalkınma destek programından yararlanmak isteyenler için, süreç nasıl yönetilir ve başvuruların nasıl yapılması gerekir bilgi vermek istiyoruz.

Kırsal Kalkınma Programı Nedir?

Kırsal kalkınma programı tarım alanlarında gerçekleştirilecek olan faaliyetler için verilecek olan teşviklerdir. Kırsal alanlarda daha modern tesislerin kurulması ve daha iyi üretim koşulları sağlanması için bu destekler devlet tarafından sunulur. Bunun yanı sıra uluslararası olarak sunulan teşvikler de vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2023 yılı için verilecek olan teşvikler ise şöyledir:

 • Yeni tesis yatırımları 3.500.000 TL
 • Tamamlama amaçlı yatırımlar 2.500.000 TL
 • Kapasite artırımı için yatırımlar 2.000.000 TL
 • Destek oranı ise %50 oranında

Kırsal Kalkınma Destekleri 2023 Başvuru Şartları

Kırsal kalkınma programı 2023 başvuru koşulları vardır ve bu koşulların yerine getirilmesi halinde ancak programa dahil edilebilir. Başvuru koşulları bir yana, herkesin bu programa dahil olamadığını belirtmemiz gerekir. Kırsal kalkınma programlarına ancak aşağıda yer alan kişiler

 • Kolektif, Limited, Anonim şirketler
 • Gerçek kişiler
 • Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve bunların üst birlikleri
 • 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ve Veteriner Hizmetleri
 • 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun ilgili maddelerince kurulan iktisadi teşekküller

Kırsal Kalkınma Desteği Proje Konuları

Kırsal kalkınma yatırımları bazı projeler için geçerlidir. Bu proje konuları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması;

 • Bitkisel ürünler
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler
 • Hayvansal ürünler
 • Çelik silo ve soğuk hava deposu

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

 • Modern yeni seralar,
 • Büyükbaş hayvancılık sabit yatırımlar,
 • Küçükbaş hayvancılık sabit yatırımlar,
 • Kanatlı yetiştiriciliği için sabit yatırımlar,
 • Kültür mantarı üretimi sabit yatırımları,
 • Büyükbaş ve küçükbaş için kesimhane yatırımları,
 • Kanatlı kesimhaneleri

Yenilenebilir Üretim Tesisleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 • Denizlerde yetiştiricilik
 • İç sularda yetiştiricilik

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 • Hayvansal orjinli gübreler
 • Bitkisel orjinli gübreler

Kırsal kalkınma destek programlarında, yukarıda belirttiğimiz alanlarda hazırlanan projeler yararlanabilir.

Kırsal Kalkınma Programı Başvuru İşlemleri

Kırsal kalkınma programı başvuru işlemleri başlamıştır. Belirtilen şartları taşıyan kişiler 10 Şubat 2023 saat 23:59’a kadar başvurularını yapabilmektedir. Başvuru işlemleri sırasında özellikle iyi bir proje hazırlanması ve gerekli koşulların sağlandığına ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir. Başvuru işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığına yapılmaktadır. Başvuru türüne göre ne kadar destek teşviki alınacağı değişiklik göstermektedir.

Kırsal kalkınma destek programı başta olmak üzere, bu tip teşviklere başvuru yapmak istediğinizde danışmanlık desteği alabilirsiniz. Böylece nasıl bir proje hazırlanması gerektiği ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destek Programı Danışmanlığı

Kırsal kalkınmaların desteklenmesi konusunda hazırlanan programlara dahil olmak ve sizler de teşviklerden yararlanmak istiyorsanız, danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi gibi önemli yatırım desteklerinden de yine faydalanabilmeniz için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Alacağınız danışmanlık desteği ile birlikte kırsal kalkınma destek programlarından yararlanma noktasında çok daha avantajlı olabileceğinizi rahatlıkla ifade edebiliriz.