Bingöl Arıcılık Yatırımına Yönelik Fizibilite Raporu

Fizibilitenin temel amacı; arıcılığın Bingöl’de gelişmesine ve verimliliğinin artmasına katkı sağlamaktır. Planlanan yatırım kapsamında kurulabilecek 100, 300 ve 500 kovanlık arı işletmeleri için teknoloji kullanımı, işgücü ihtiyacı, pazar analizi, rekabet koşulları, hammadde girdi maliyetleri, finansal ve ekonomik analizler yapılarak yatırımların uygunluğu tespit edilmiştir. Arıcılık yatırımına uygun arazi, yayla ve bölgelerin tespiti için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyaretlerde, Bingöl Arıcılar Birliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlarla, işletmeler ve arıcılık yapanlarla konu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca raporda arıcılık ile uğraşan kişilerin ürünlerini sattığı fiyatlar ve ortalamaların tespiti için anket çalışmalarına da yer verilmiştir. Fizibilitede süzme bal, propolis, polen, arı sütü ve oğul ürünlerinin üretimine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. Ürün üretimlerinde girdi maliyetleri ve satış fiyatları belirlenirken saha çalışmaları kapsamında arıcılardan alınan geri bildirimler göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmada model bir arıcılık işletmesi alternatif kovan sayıları (100, 300 ve 500) ile değerlendirilmiş ve kovan sayılarına göre gerekli makine ekipman ve donanımın tespiti çalışması yapılmıştır. Alternatif senaryolarda işletme maliyetleri, kovanların cinsi, arıların sayıları, üretimin hangi ekipmanlar ile yapılacağı belirlenmiştir. Ayrıca üretilecek ürünlerin üretim yöntemleri, gereklilikleri, uygun yatırım noktaları değerlendirilmiştir.