Giresun Fındığıyla Çikolata Üretim Tesisi Fizibilitesi

Raporun temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Yatırım için saha çalışmaları kapsamında kurum görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, ulusal ve yerel istatistikler (TÜİK, Trademap, FAO, vb.) incelenmiştir. Yatırım kapsamında tesiste kalıp fındıklı çikolata (2,5 kg kalıp) üretilmesi planlanmıştır. Ürünlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer ürünlerin satış fiyatları incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistikler incelenerek pazar durumu ve talep tahminine ilişkin analizler yapılmıştır.

İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı yapılmıştır. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.