Hastane Ekipmanları Üretim Tesisi Fizibilitesi

Ankara ilinde yapılması planlanan muhtemel bir üretim tesis yatırımı için bir fizibilite hazırlanmıştır. Fizibilitede pazar analizi, teknik analiz, ekonomik analiz ve finansal analiz gibi çalışmalar yapılmıştır.