Devrekani 3000 tonluk atmosfer kontrollü soğuk hava deposu Fizibilitesi

Fizibilitenin konusu olan 3.000 Ton Kapasiteli Atmosfer Kontrollü Soğuk Hava Deposu yatırımı neticesinde, soğuk hava deposunda bölgenin temel geçim kaynağı olan patates, elma, narenciye, et ve balık depolanması beklenmektedir. Fizibilite raporu ile Kastamonu’da 280 m²’lik 6,5m yüksekliğinde 12 odalı ve 3.000 ton kapasiteli atmosfer kontrollü soğuk hava deposu kurulmasına ilişkin teknik, finansal ve ekonomik analizler yapılmıştır. Çalışmada, yapılacak yatırımın hedef ürünlerinin sürdürebilir şekilde üretilebilmesi için hedef tarım alanının toprak kalitesinin tespiti yapılmıştır. Coğrafi bilgi sistemlerinde üç boyutlu haritalar üzerinde toprak örneği alma yerleri işaretlenmesi sağlanmıştır. Belirlenen yerler Beyler Sulama Birliği sulama alanının tamamını kapsayacak şekilde 5500 ha alandan her 100 ha da 1 nokta olacak şekilde toplam 55 noktadan alınmıştır. Toplamda 110 adet toprak numunesi elde edilmiştir. Numune dağılış haritasına rastgele veriler yüklenerek haritanın çizilebilirliği test edilmiştir. Olumlu sonuçlar elde edildikten sonra numune dağılış haritası çizilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile bir toprak haritası oluşturulmuştur. Çalışmanın tarım alanındaki genel piyasa durumunu, ülkemizdeki mevcut sektörü durumunu, ihracat olanaklarını, ilinin sunduğu imkânları, teşvik ve destekleri, yatırım miktarlarına göre kâr zarar hesaplamaları ve arazi tahsisi hususu gibi birçok konuyu içermesi sağlanmıştır.