Nazilli Uzun Yaşam Köyü Kurulumu Fizibilitesi

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, hibe ve teşvikler, ulusal ve yerel istatistikler (TÜİK, vb.) incelenmiştir. Yatırım kapsamında tesiste aile odası, süit oda, termal tesis, restoran kira getirisi, doğal yaşam hanı, amfi tiyatro organizasyon, imalathane, binicilik ve atölye hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir. İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik çalışmalara ilişkin saha ziyareti ve kurum görüşmesi yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı, 3B çizim, keşif metraj, mimari (Avan proje) çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizi, sosyal analiz ve çevresel risk değerlendirmesine yer verilmiştir.