GES Kurulumu Yatırım Fizibilitesi

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yanrımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Proje hakkında bilgi alabilmek amacıyla kurum görüşmesi ve teknik çalışmalar için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken resmi kurumlar tarafında belirlenen satış fiyatları incelenmiştir. Ihtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizler kapsamında tesis yerleşim planı, 3B çizim ve keşif metraj çalışmaları yürütülmüştür. Tesis çatısına kurulması öngörülen güneş enerjisi santralinde, 4400 adet 325 watt mono kristal panel kullanılarak toplam 1.430.000 kW DC gücünde tasarım yapılmıştır. Tasarımda çevrede bulunan gölgeleme unsurları, tesisin güneşlenme açısı ve ışınım verileri göz önüne alınarak çatının açısına uygun şekilde entegre edilip yatay panel yerleşimi ile kurulum planlanmıştır. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlerde 2 senaryo değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu senaryolardan birisi elektrik tüketim dahil, bir diğeri ise tüketim hariç finansal analizlerdir. Yatırımın sabit ve değişken maliyetleri, toplam yatırım ihtiyacı, işletme sermayesi, finansman maliyetleri, nakit akını tablosu, indirgenmiş nakit akım tabloları, iç verim oranı, likidite analizleri, karlılık, başabaş noktası ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplamaları yapılmıştır. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.