Coğrafi İşareti Alınan Kapıdağ Mor Soğanını İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi Fizibilitesi

Balıkesir’de dış ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde coğrafi işareti alınan Kapıdağ Mor Soğanının işleme, paketleme ve depolama tesisi yatırımına yönelik maliyetlerin ve uygulanabilirliğin tespiti için fizibilite raporu hazırlanmıştır.  Yatırımın amacı, coğrafi işaret alınan Kapıdağ Mor Soğanının işleme ve paketlemesini yaparak pazar alanını genişletmek ve yurt dışı pazarlarda ürün satışını yapabilmek olarak belirlenmiştir.   Fizibilite raporunda tesis yatırımına ilişkin tüm maliyetlerin belirlenmesi, gelir ve giderlere ilişkin analizlerin yapılması sağlanmış, yatırımın geri dönüş süresi ve net bugünkü değer gibi ekonomik ve finansal analizler yapılmıştır. Projenin yapılacağı bölge hakkında genel bilgilere de raporda yer verilmiştir. Ayrıca projenin teknik analizi, girdileri, organizasyon yapısı ve yönetimi, işletme dönemi gelir ve giderleri belirtilmiştir. Projenin finansal analiz, ekonomik analiz, sosyal analiz, bölgesel analiz, duyarlılık analizi ve risk analizi de raporda yer almaktadır.