Lisanslı Hububat Deposu Kurulumu Fizibilitesi

Lisanslı Hububat Deposu Fizibilitesi, Progem Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan raporun temel amacı; Bandırma'da kurulması planlanan 50.000 ton kapasiteli deponun ekonomik, fmansal ve sosyal yönden incelemektir. Tesisin kurulması aşamasında tarım sektörü kapsamında bölgenin ihtiyaç analizi yapılmış ve kurulacak tesisin ihtiyaçlara yönelik kapasite ve bileşenleri değerlendirilmiştir. Yatırım, tarım sektörü kapsamında üretilen hububat ürünlerinin depolanmasına yönelik hizmet vermektedir. Lisanslı depolar, tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesislerdir. Bandırma Borsa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından kurulacak olan tesis ile tarım sektöründe bölgesel hedeflerine yaklaştıracaktır. Raporun birinci bölümünde Bandırma'da yapılması planlanan yatınmın tanımı ve kapsamı yer almaktadır. Ardından bölgenin sosyoekonomik yapısı ve projenin ülke ve bölge planları ile ilişkisi, yasal mevzuatlar ve teşvikler konusunda bilgiler verilmiştir. Diğer bölümde dünyada, Türkiye'de, Marmara Bölgesinde ve Balıkesir'de tarım sektörüne olan mevcut ve gelecek talepler değerlendirilmiştir. Ardından, tesis yerinin fiziki ve coğrafi özellikleri bölgenin sosyal altyapısı, kurulun yeri, altyapı kaynaklarının durumu ve teknik planlama paylaşılmıştır. Son olarak tesis kurulumunun finansal, ekonomik fayda ve sosyal açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Fizibilite kapsamında Yüksek Jeoloji Mühendisi ile arazi çalışmaları yapılmış ve raporlanmıştır. Yapılan çalışmalar ve raporlar;

I. Parsel bazında zemin ve temel etüt raporu

2. 21 adet 30 ar metre sondaj kuyusu

3. Her bir kuyudan 6 adet olmak üzere toplam 126 adet laboratuvar analiz numunesi

4. 14 adet kuyuda 3,0 m aralıklarla presiyornetre deneyi

5. 21 adet kuyuda 1,5 m aralıklarla otomatik SPT deneyi

6. 14 adet Jeofizik çalışması

7. Veri Raporu

8. Geoteknik rapor