Model Kayısı Fabrikası Kurulumuna Yönelik Yatırım Fizibilitesi

Fizibilite çalışması Malatya ilinde model kayısı fabrikası kurulmasına yönelik olarak Progem Eğitim Danışmanlık Ltd. Sti. tarafından hazırlanmıştır. Proje ile ilde bulunan kayısı fabrikalarına örnek teşkil etmesi için diğer meyve ve sebzelerin de işlenmesi ile 12 ay boyunca üretim yapan, kayısı kalite ve standardıyla ilgili problemleri gidermeye yönelik Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün yürütmüş olduğu TÜBİTAK projesinde geliştirilen kükürtleme ve kurutma sistemlerinin yer aldığı bir model fabrika kurulacaktır. Çalışma kapsamında bölgenin coğrafi, sosyokültürel, ekonomik ve çevresel özellikleri araştırılarak bu doğrultuda yatırımın sağlayacağı katkılar analiz edilmiştir.