Apiterapi Turizm Tesisi Kurulumuna Yönelik Ön Fizibilite Raporu

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Proje hakkında bilgi alabilmek amacıyla saha çalışmaları kapsamında kurum görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, ulusal ve yerel istatistikler (TÜİK, Trademap, FAO, vb.) incelenmiştir.

Yatırım kapsamında tesiste 3 farklı paket tur, konaklama ve apiterapi uygulamaları hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir. İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Ayrıca çevresel etki değerlendirmesi ve sosyal analiz çalışmaları yürütülmüştür.