Muğla’da Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilitesi

Yatırımın amacı Muğla’da, apiterapik ürün miktarının, kalitesinin artırılması, katma değeri yüksek apiterapik ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi, Muğla arıcısının apiterapik ürünler üreterek gelirini artırması, ürünler hakkında üreticinin ve tüketicinin bilinçlendirilmesi, Muğla’nın Apiterapi konusunda marka olmasıdır. Saha çalışmalarında kurum görüşmesi ve üç farklı hedef kitleye 200 adet anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Literatür çalışmalarında ulusal ve yerel kaynaklar, istatistikler; stratejik ve bölgesel planlar incelenmiştir. Tesiste  Alkollü Damla (Propolis) (20cc), Suda Çözünen Damla (Propolis) (20cc), Ağız Spreyi (Propolis) (20cc), Ağız Spreyi (Propolis + Bitki Karışımları) (20cc), Propolis Ekstresi Kapsülü (30 kapsül/0,5 gr) Propolis Ekstresi + Polen Ekstresi + Çam Bal Karışımı (210 Gr) Arı Sütü Kapsülü (20 kapsül/0,5 gr) Apilarnil Kapsülü (30 kapsül/0,5 gr) Arı Sütü Özütü + Polen Özütü + Propolis Özütü + Çam Balı Karışımı (210 Gr) Likit Polen Damla (20cc) Arı Sütü Özütü + Polen Özütü Kapsül (30 kapsül/0,5 gr) Polen Özütü + Propolis Özütü + Zencefil Özütü Kapsül (30 kapsül/0,5 gr) Propolis + Bitkisel Özüt Kapsül (30 kapsül/0,5 gr) ürünlerin üretilmesi planlanmıştır. Ürünlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer ürünlerin satış fiyatları incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistikler incelenerek pazar durumu, talep tahminine ilişkin analizler yapılmıştır. Gerekli makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı, 3B çizim, keşif metraj ve mimari çalışmaları yürütülmüştür. Teknik çalışmalara göre finansal analizler yapılmıştır. Finansal analizlerde yatırımın sabit ve değişken maliyetleri, toplam yatırım ihtiyacı, işletme sermayesi, finansman maliyetleri, nakit akım tablosu, indirgenmiş nakit akım tabloları, iç verim oranı, likidite analizleri, kârlılık, başabaş noktası ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplamaları yapılmıştır. Yatırımın bölge ekonomisine faydaları incelenerek sosyal ve risk analizlerine yer verilmiştir.