Biyoklinik Laboratuvarı Kurulum Fizibilitesi

Fizibilite çalışması; Progem Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından Akdeniz Üniversitesi’nde kurulumu planlanan akredite bir AR-GE merkezi için hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında akredite AR-GE merkezinin yapısı akademisyenlerin ve sektördeki üretici firmaların test çalışmalarını yapabileceği şekilde kurgulanmıştır. Fizibilitenin giriş bölümünde raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, raporun çalışma yöntemi, rapor için yapılan bulguların özeti yer almaktadır. Rapordaki projenin tanımı ve kapsamı bölümünde projenin adı, amacı, teknik içeriği, hedef kitlesi ve bölgesi gibi proje hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Projenin arka planı bölümünde; projenin yapılacağı bölgenin sosyoekonomik durumu, ilaç sektörü hakkında bilgiler, sektöre yönelik uygulanan politikalar ve programlar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümün alt başlıkları arasında yasal mevzuat ve sektörle ilgili uygulanan destekler yer almaktadır. Projenin çeşitli planlarla ilgisi ve ilişkisi de bu bölümde ele alınmıştır. Raporun “Gerekçe” bölümünde talep analizi, satış, üretim ve pazarlama koşulları incelenmiştir. Raporda yatırım yapılması planlanan Antalya ili hakkında genel bilgilere de yer verilmiştir. Ayrıca projenin teknik analizi, girdileri, organizasyon yapısı ve yönetimi, işletme dönemi gelir ve giderleri belirtilmiştir. Yatırımın finansmanı ve proje analizi bölümünde finansal analiz, ekonomik analiz, sosyal analiz, bölgesel analiz, duyarlılık analizi ve risk analizi yer almaktadır.

Çalışma kapsamında ilaç sektöründeki 20 firmayla, konuyla ilgili alanda çalışan 20 akademisyenle ve potansiyel 5 yatırımcıyla bire bir görüşme yapılmıştır. Aynı zamanda 5 farklı odak grup toplantısı, 3 adet çalıştay yapılmıştır.