Elektronik Satış Salonu Kurulumu Fizibilitesi

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Yatırım hakkında bilgi alabilmek amacıyla kurum görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, ulusal ve yerel istatistikler (TÜİK, Trademap, FAO, vb.) incelenmiştir. Yatırım kapsamında tesiste buğday, arpa, tritikale, anason, mısır, haşhaş satış-organizasyon hizmeti, elektronik satış salonu için fiziksel analiz, isteğe bağlı kimyasal analizler, isteğe bağlı yem ve yem bitkileri analizi hizmetlerinin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistikler incelenerek pazar durumu ve talep tahminine ilişkin analizler yapılmıştır.

İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı çalışması yürütülmüştür. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.