Kereste ve Kereste İşleme Tesisi Fizibilitesi

Raporun temel amacı; Kereste ve Kereste İşleme Tesisi yatırımına yönelik ekonomik, teknik ve fınansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir. Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, ulusal yerel istatistikler incelenmiştir. Yatırım kapsamında tesiste Marin Kontrplak 12 mm x 1700 mm x 2200 mm, Marin Kontrplak 15 mm x 1700 mm x 2200 mm, Marin Kontrplak 18 mm x 1700 mm x 2200 mm, Marin Kontrplak 20 mm x 1700 mm x 2200 mm, Masif Panel 18mm x 1200mm x 2000mm Masif Panel 20mm x 1200mm x 2000mm Masif Panel 22mm x 1200mm x 2000mm Masif Panel 24mın x 1200mm x 2000mm Masif Panel 26mm x 1200mm x 2000mm ürünlerin üretilmesi planlanmıştır. Ürünlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer ürünlerin satış fiyatları incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistikler incelenerek pazar durumu ve talep tahminine ilişkin analizler yapılmıştır. ihtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı ve 3b çizim çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.