İncir Ticaret Merkezi Yatırım Fizibilitesi

Fizibilitenin temel amacı; yatırıma yönelik ekonomik, teknik ve finansal analizlerin yapılması ve yatırımın uygunluğunun tespit edilmesidir.

Raporda literatür çalışmaları ile ulusal kaynaklar, yerel kaynaklar, stratejik planlar, bölgesel planlar, hibe ve teşvikler, ulusal ve yerel istatistikler (TÜİK, Ege İhracatçılar Birliği, Trademap, FAO, vb.) incelenmiştir. Yatırım kapsamında merkezde; dükkân, soğuk hava deposu, aflatoksin laboratuvarı, kantar, kafe, restoran vb. hizmetlerin verilmesi planlanmıştır. Hizmetlerin satış fiyatları belirlenirken bölgenin durumu ve benzer hizmetlerin satış fiyatları incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistikler incelenerek pazar durumu ve talep tahminine ilişkin analizler yapılmıştır. 

İhtiyaç duyulan makine ekipman, demirbaş, işgücü, inşaat ve araziye ilişkin teknik analizler yapılmıştır. Teknik analizlerde tesis yerleşim planı, 3B çizim ve mimari (avan proje) çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülen teknik çalışmalara göre finansal analizlere yer verilmiştir. Finansal analizlere ek olarak yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı faydalar incelenerek ekonomik fayda maliyet analizine, sosyal analize ve risk analizlerine yer verilmiştir.